TAILIEUCHUNG - Sỏi đường mật (Kỳ 5)

Những trường hợp có hội chứng tác mật * U đầu tuỵ: - Tắc mật gây vàng da từ từ tăng dần - Không đau HSP, không sốt - Chụp khung tá tràng thấy giãn rộng - SÂ: Kích thước đầu tụy to, sinh thiết thấy tổn thương U) * Viên tuỵ mạn thể tắc mật: (Do xơ, đầu tuỵ gây chít hẹp đường mật, triệu chứng như u đầu tuỵ, chẩn đoán khó phải mổ thăm dò. * Viêm vi quản mật tiên phát: - Giai đoạn đầu có vàng da tắc mật có sốt và đau HSP - Cuối cùng dẫn tới. | Sỏi đường mật Kỳ 5 B. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT 1. Những trường hợp có hội chứng tác mật U đầu tuỵ - Tắc mật gây vàng da từ từ tăng dần - Không đau HSP không sốt - Chụp khung tá tràng thấy giãn rộng - SÂ Kích thước đầu tụy to sinh thiết thấy tổn thương U Viên tuỵ mạn thể tắc mật Do xơ đầu tuỵ gây chít hẹp đường mật triệu chứng như u đầu tuỵ chẩn đoán khó phải mổ thăm dò. Viêm vi quản mật tiên phát - Giai đoạn đầu có vàng da tắc mật có sốt và đau HSP - Cuối cùng dẫn tới xơ gan thường có lách to - Thông tá tràng dịch mật vẫn bình thường - Chụp đường mật vẫn bình thường không tắc - Chẩn đoán bằng siêu âm và sinh thiết gan Ung thư bóng Vater và đường mật - Có hội chứng tắc mật đôi khi sốt - Tiến triển nhanh gầy sút - Không có tiền sử đau HSP - Chụp đường mật siêu âm chẩn đoán xác định. 2. Những trường hợp vàng da không do tắc mật - Viêm gan siêu vi trùng có trường hợp đau HSP nhiều nhầm sỏi. - Viêm gan mạn nhầm vì Có nhiều đợt sốt vàng da Đau nhẹ vùng HSP - Biến chứng của loét dạ dày tá tràng do thủng dính vào đường mật gây ra. Có những đợt sốt vàng da Đau HSP do viêm đường mật dễ nhầm là sỏi - Một số ca nhầm là huyết tán Bệnh Gilbert hoặc Dobinjohson. 3. Những trường hợp đau hạ sườn phải - GCOM Đau dữ dội HSP chổng mông đỡ đau Cũng có sốt vàng da. Chẩn đoán dựa vào dịch mật - Loét dạ dày - tá tràng Đau thượng vị có chu kỳ Không sốt không vàng da. X quang dạ dày thấy tổn thương - Rối loạn hoạt động túi mật Đau HSP nếu nữ thường xảy ra lúc hành kinh có thai Không sốt không vàng da Chẩn đoán dựa vào lấy dịch mật định phút có rối .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN