TAILIEUCHUNG - Sỏi đường mật (Kỳ 4)

Thể theo triệu chứng a. Thể điển hình: Có cơn đau quặn gan điển hình. - Rất điển hình + Có tam chứng Charcot tái phát nhiều lần + Có hội chứng tắc mật (Vàng da, phân bạc, gan to, túi mật to) - Tương đối điển hình: + Có tam chứng Charcot + Có hội chứng tắc mật không đầy đủ - Ít điển hình: + Có tam chứng Charcot + Không có hội chứng tắc mật ở lâm sàng b. Thể không điển hình: Không có cơn đau quặn gan điển hình hoặc có cơn đau quặn gan nhưng thiếu các dấu hiệu khác. | Sỏi đường mật Kỳ 4 B. TRIỆU CHỨNG HỌC RIÊNG theo từng thể lâm sàng 1. Thể theo triệu chứng a. Thể điển hình Có cơn đau quặn gan điển hình. - Rất điển hình Có tam chứng Charcot tái phát nhiều lần Có hội chứng tắc mật Vàng da phân bạc gan to túi mật to - Tương đối điển hình Có tam chứng Charcot Có hội chứng tắc mật không đầy đủ - Ít điển hình Có tam chứng Charcot Không có hội chứng tắc mật ở lâm sàng b. Thể không điển hình Không có cơn đau quặn gan điển hình hoặc có cơn đau quặn gan nhưng thiếu các dấu hiệu khác Vàng da sốt Có hội chứng tắc mật Vàng da gan lo túi mật to nhưng không có cơn đau quặn gan hoặc đau nhẹ HSP Có cơn đau quặn gan điển hình nhưng không có vàng da khám không thấy gan to túi mật to. 2. Thể theo vị trí a. Sỏi ở bóng Vater Đủ 2 hội chứng Tam chứng Charcot H C tắc mật b. Sỏi ống mật chủ Triệu chứng đầy đủ như trên nhưng có 1 số trường hợp không điển hình vì ống Choledoque có thể giãn rất to làm cho triệu chứng tắc mật giảm bớt đi hoặc không có. c. Sỏi ở ống mật và túi mật - Không có triệu chứng tắc mật - Có đau nhưng đau rất ít - Sốt nhiều và kéo dài - Khám thường thấy túi mật to và đau. d. Sỏi đường mật lớn trong gan Thường nằm ở ống gan trái - Đau ít - Sốt cao và kéo dài - Triệu chứng tắc mật không đầy dủ Túi mật không to 3. Thể phối hợp Ngoài sỏi mật còn thêm bệnh khác a. Sỏi mật và xơ gan thường là sỏi túi mật b. Tan huyết và sỏi mật Tan huyết nhiều và kéo dài có thể dẫn đến sỏi mật. Sỏi mật này thường là sỏi sắc tố mật. 4. Thể vi sỏi sạn hoặc bùn sỏi - Triệu chứng đau rất .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN