TAILIEUCHUNG - Khảo sát ĐH lần 1 môn Lý 2009 chuyên Vĩnh Phúc

Tham khảo tài liệu 'khảo sát đh lần 1 môn lý 2009 chuyên vĩnh phúc', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | SỞ GD ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT CHUYÊN Đề gồm 03 trang ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2008-2009 MÔN VẬT LÝ LỚP 12 NÂNG CAO Thời gian làm bài 60 phút không kể thời gian giao đề _ SỞ GD ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT CHUYÊN Đề gồm 03 trang ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2008-2009 MÔN VẬT LÝ LỚP 12 NÂNG CAO Thời gian làm bài 60 phút không kể thời gian giao đề _ Mã đề 642 Câu 1. Hai học sinh A và B đứng trên chiếc đu đang quay tròn A ở ngoài rìa B ở cách tâm một đoạn bằng nửa bán kính của đu. Gọi wA wB gA gB lần lượt là tốc độ góc và gia tốc góc của A và B. Kết luận nào sau đây là đúng A. Wa Wb gA gB B. Wa Wb gA gB C. a Wb gA gB D. Wa Wb gA gB Câu 2. Công thức nào sau đây dùng để tính chu kì dao động của lắc lò xo treo thẳng đứng Al là độ giãn của lò xo ở vị trí cân bằng D k g A. T ro 2n B. T 2n C. T 2n D. T 2p g m Dl Câu 3. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số A. Phụ thuộc vào tần số của hai dao động thành phần B. Phụ thuộc vào độ lệch pha của hai dao động thành phần C. Lớn nhất khi hai dao động thành phần cùng pha D. Nhỏ nhất khi hai dao động thành phần ngược pha Câu 4. Hai con lắc đơn có chiều dài 11 212 thì liên hệ giữa tần số của chúng là A. 2f2 B. 1 2 C. 2 2 1 D. f f Câu 5. Một sóng cơ được mô tả bởi phương trình u 4cos t - 0 01px p cm . Sau 1s pha dao động của một điểm nơi có sóng truyền qua thay đổi một lượng bằng C. p A. 0 01px B. p D. - 0 01px K 3 Câu 6. Một cánh quạt dài 20 cm quay với tốc độ góc không đổi I 112 rad s. Tốc độ dài của một điểm ở trên cánh quạt và cách trục quay của cánh quạt một đoạn 15 cm là A. 2240 m s B. 16 8 m s C. 1680 m s D. 22 4 m s Câu 7. Hai học sinh A và B đứng trên chiếc đu đang quay tròn đều A ở ngoài rìa B ở cách tâm một đoạn bằng nửa bán kính của đu. Gọi vA vB aA aB lần lượt là tốc độ dài và gia tốc dài của A và B. Kết luận nào sau đây là đúng A. va 0 5 vb a a aB B. va 2vb a a aB C. va 2vb a a 2aB D. va vb a a 2aB Câu 8. Trong dao động điều

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
17    8    1    12-08-2020
42    3    0    12-08-2020
10    3    0    12-08-2020
37    7    0    12-08-2020
104    2    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN