TAILIEUCHUNG - Sỏi đường mật (Kỳ 1)

Sỏi mật là bệnh gây ra do có những viên sỏi (nhỏ hoặc to, bùn) nằm trong lòng ống mật (trong gan hoặc ngoài gan, túi mật) 2. Sự thường gặp: - Đứng lượng thứ hai sau viêm gan các loại. 90% VĐM do sỏi - Sỏi đường mật lớn gặp 95 %; sỏi túi mật: 4-5 % (của Việt Nam). - Sự phân bố sỏi ở Âu-Mỹ: sỏi túi mật 90%; sỏi đường mật 10 % - Phân bố sỏi còn phụ thuộc giống người, địa dư, chế độ ăn uống?: + Các nước châu Phi xung quanh sa mạc Sahara | Sỏi đường mật Kỳ 1 I - ĐẠI CƯƠNG 1. Khái niệm Sỏi mật là bệnh gây ra do có những viên sỏi nhỏ hoặc to bùn nằm trong lòng ống mật trong gan hoặc ngoài gan túi mật 2. Sự thường gặp - Đứng lượng thứ hai sau viêm gan các loại. 90 VĐM do sỏi - Sỏi đường mật lớn gặp 95 sỏi túi mật 4-5 của Việt Nam . - Sự phân bố sỏi ở Âu-Mỹ sỏi túi mật 90 sỏi đường mật 10 - Phân bố sỏi còn phụ thuộc giống người địa dư chế độ ăn uống Các nước châu Phi xung quanh sa mạc Sahara. các nước vùng Viễn đông rất ít bệnh nhân bị sỏi mật. Ở Nhật sỏi mật chỉ chiếm 5 dân số loại sỏi bilirubin Tây-nam Mỹ sỏi gặp nhiều hơn dân da đỏ Pima của Mỹ mắc sỏi mật 70 dân số. Các nước Tây âu và Nam Mỹ sỏi mật gặp 10 - 30 dân số sỏi cholesteron Ở Pháp nhóm người trên 20 tuổi một số địa phương thấy có sỏi và nghi có sỏi 11 7 Metmmann - 1988 . 3. Mật của người bình thường Vài nét cơ bản Các a xít mật Ở người bình thường tế bào gan tổng hợp từ chololesterol thành các acid thật nguyên thuỷ primarybile acid - Acid cholic nồng độ trong huyết thanh bt 1 mcmol L - Acid chenodesoxyeholyc bt 1 3 mcmol L Hai Acid mật này kết hợp với Glycin và Taurin trong tế bào gan. Khi xuống ruột các Acid mật nguyên thuỷ chuyển thành các Acid mật thứ phát Secondarybileacid Acid Cholic chuyển thành Desoxycholic bt 1mcmo L Acid Chenodesoxycholyc thành Lithocholic có vết Hau nhu toan bo Acid Lithocholic duoc dao thai theo phan cac Acid khac dai bo phan duoc tai hap thu qua ruot theo he thong ganh ve gan de tai tong hop va bai tiet vao mat. Cholesterol ngoai tong hop ra Acid mat gan con tiet ra Cholesterol vao mat vo i ty le 1g Cholesterol 1 lit mat. Cholesterol la chat khong hoa tan trong nuoc nhung hoa tan trong moi truong muoi mat tao thanh dung dich tan. Chat Lexithin cüng la mot thanh phan cüa muoi mat gop phan rat quan trong cho su hoa tan Cholesterol va hinh thanh dung dich mat. Cac ty le lien hop trong mat ngird i binh third ng - Ty le lien hop muoi mat voi Glyco so voi muoi mat tauro la 3 1 G T 3 1 . Ty le muoi mat Bilesalt so voi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    5    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN