TAILIEUCHUNG - WIMAX trong môi trường LOS và NLOS

Trong khi mạng băng rộng cố định với nhiều công nghệ sẵn có thì mạng vô tuyến chỉ có thể cung cấp khả năng phủ sóng tầm nhìn thẳng (line of sight – LOS). Vì thế nền tảng công nghệ WiMAX đã được tối ưu hoá để cho ra đời khả năng phủ sóng không theo tầm nhìn thẳng (non line of sight – NLOS). | WIMAX trong môi trường LOS và NLOS Nguồn Trong khi mạng băng rộng cố định với nhiều công nghệ sẵn có thì mạng vô tuyến chỉ có thể cung cấp khả năng phủ sóng tầm nhìn thẳng line of sight -LOS . Vì thế nền tảng công nghệ WiMAX đã được tối ưu hoá để cho ra đời khả năng phủ sóng không theo tầm nhìn thẳng non line of sight - NLOS . Công nghệ tiên tiến WiMAX có thể cung cấp tốt nhất về khoảng cách phủ sóng lên tới 50km dưới các điều kiện tầm nhìn thẳng - LOS và bán kính cell lên tới 8km dưới các điệu kiện không theo tầm nhìn thẳng - NLOS. 1. Truyền sóng LOS và NLOS Thông thường kênh vô tuyến của một hệ thống truyền thông không dây được mô tả hoặc ở kiểu tầm nhìn thẳng LOS hoặc không theo tầm nhìn thẳng NLOS . Trong một đường truyền LOS tín hiệu đi theo đường trực tiếp và không có chướng ngại vật giữa phía phát và phía thu. Một đường truyền LOS yêu cầu phải có đặc tính là toàn bộ miền Fresnel thứ nhất không hề có chướng ngại vật hình 1 nếu đặc tính này không được đảm bảo thì cường độ của tín hiệu sẽ suy giảm đáng kể. Không gian miền Fresnel phụ thuộc vào tần số hoạt động và khoảng cách giữa trạm phát và trạm thu. Hình 1. Miền Fresnel cho trường hợp LOS Trên một đường truyền NLOS tín hiệu tới phía thu thông qua sự phản xạ tán xạ và nhiễu xạ. Các tín hiệu nhận được ở phía thu bao gồm sự tổng hợp các thành phần nhận được từ đường đi trực tiếp các đường phản xạ năng lượng tán xạ và các thành phần nhiễu xạ. Những tín hiệu này có những khoảng trễ sự suy giảm sự phân cực và trạng thái ổn định liên quan tới đường truyền trực tiếp là khác nhau. Hình 2. Truyền sóng trong điều kiện NLOS Hiện tượng đa đường cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi phân cực tín hiệu. Do đó sử dụng phân cực cũng như sử dụng lại tần số mà được thực hiện bình thường trong triển khai LOS lại khó khăn trong các ứng dụng NLOS. Làm thế nào để một hệ thống vô tuyến sử dụng những tín hiệu đa đường này để cung cấp một dịch vụ đảm bảo trong điều kiện NLOS. Một sản phẩm đơn thuần chỉ tăng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
176    42    0    12-08-2020
4    4    0    12-08-2020
8    4    0    12-08-2020
5    4    0    12-08-2020
3    4    0    12-08-2020
1    6    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    14    0