TAILIEUCHUNG - Ứng dụng truy cập trung gian/các cổng truy cập

Truy cập trung gian hỗ trợ thực hiện điều khiển cuộc gọi và báo hiệu. Các chức năng trung gian then chốt phải được điều hành, kiểm soát bao gồm: bí mật, an toàn và định tuyến bản tin, hiển thị bản tin và các tham số của nó, bắc cầu và biến đổi thủ tục, giám sát hiệu năng khai thác, bảo vệ, điều hành xử lý lỗi và tính cước. | Ứng dụng truy cập trung gian các cổng truy cập Nguồn Truy cập trung gian hỗ trợ thực hiện điều khiển cuộc gọi và báo hiệu. Các chức năng trung gian then chốt phải được điều hành kiểm soát bao gồm bí mật an toàn và định tuyến bản tin hiển thị bản tin và các tham số của nó bắc cầu và biến đổi thủ tục giám sát hiệu năng khai thác bảo vệ điều hành xử lý lỗi và tính cước. Mục tiêu truy cập trung gian là tạo cho các mạng riêng khác nhau có thể kết nối được với nhau. 1. Tổng quan Như mô tả trên Hình 1 truy cập trung gian có thể được tạo nên bằng điểm trung gian trên mạng báo hiệu. Các mạng được kết nối với nhau có thể là mạng hữu tuyến không dây đường dài hoặc Internet của bất cứ nhà cung cấp dịch vụ nào. Các mạng có thể biến thiên bằng định nghĩa chuẩn thủ tục và được các nhà cung cấp thiết bị và cung cấp dịch vụ phát triển. Ở đâu các chuẩn và các thủ tục gặp nhau các dịch vụ đưa ra có thể biến thiên theo sự sẵn sàng và bổ sung cho nhau. Các dịch vụ tiên tiến có thể nhận được từ các phần mạng từ một nhà cung cấp dịch vụ cơ bản đến các thuê bao. Đối với mỗi một trong những trường hợp này nhiều thông báo cần được thực hiện để kết nối giữa các mạng các câu hỏi sau đây cần được trả lời rõ ràng - Các bản tin báo hiệu nào có thể được phép trao đổi giữa các mạng - Những dịch vụ nào có thể thực hiện được không - Việc tính cước được thực hiện như thế nào đối với mỗi mạng - Kiểu biến đổi thủ tục nào cần thiết để các mạng liên lạc với nhau Hình 1. Truy cập trung gian theo khái niệm mạng 2. Truy cập trung gian Đặc trưng đối với những ứng dụng trên nền thoại của các truy cập trung gian là cần thiết cho điểm trung gian trong mạng báo hiệu số 7 SS7 thuộc mạng thông minh tiên tiến AIN - Advance Intelligent Network . Điểm trung gian cho phép kết nối các mạng báo hiệu số 7 SS7 do các nhà khai thác và cung cấp dịch vụ điện thoại khác nhau sở hữu. Bằng kết nối các mạng SS7 AIN đánh dấu các bản tin bắt nguồn từ mạng của một nhà cung cấp dịch vụ có thể đi qua mạng của nhà cung

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    11    0