TAILIEUCHUNG - Tổng quan về các công nghệ băng rộng (Phần 1)

Cuộc cạnh tranh gia tăng chưa từng có trong các thị trường dịch vụ băng rộng đã buộc các nhà cung cấp dịch vụ băng rộng lập ra các chiến lược để phân phát các dịch vụ “tay ba” với thoại, dữ liệu và video được cung cấp chỉ bởi một kết nối duy nhất. | Tổng quan về các công nghệ băng rộng Phần 1 Nguồn đầu Cuộc cạnh tranh gia tăng chưa từng có trong các thị trường dịch vụ băng rộng đã buộc các nhà cung cấp dịch vụ băng rộng lập ra các chiến lược để phân phát các dịch vụ tay ba với thoại dữ liệu và video được cung cấp chỉ bởi một kết nối duy nhất. Những năm vừa qua khi Internet và Intranet đã phát triển mạnh thì các yêu cầu đối với các ứng dụng tập trung vào băng rộng chẳng hạn như chia sẻ tệp đồng hàng và làm việc từ xa đã dẫn dến các nhu cầu không ngừng gia tăng về cung cấp băng thông rộng hơn. Có nhiều công nghệ cạnh tranh nhau có thể cung cấp băng thông cần thiết để phân phát các dịch vụ băng rộng nhưng mỗi công nghệ đều có các hạn chế riêng về mặt độ rộng băng độ tin cậy giá cả và vùng bao phủ. Chúng ta hãy rà soát lại tình hình phát triển mới nhất trong các công nghệ truy nhập băng rộng hàng đầu và hãy đánh giá khả năng của những công nghệ công nghệ nào đáp ứng được các các yêu cầu của khách hàng băng rộng trong tương lai. Đồng thời cũng so sánh và đối chiếu các công nghệ này nhằm xác định xem công nghệ nào có tiếp tục là cái tốt nhất trong kết nối băng rộng hay không. 2. Các Công nghệ băng rộng cạnh tranh Nói chung các giải pháp băng rộng có thể được phân loại thành hai nhóm các công nghệ đường dây cố định hoặc các công nghệ không dây vô tuyến . Các giải pháp đường dây cố định truyền thông qua một mạng vật lý để cung cấp một kết nối có dây trực tiếp từ khách hàng tới nhà cung cấp dịch vụ. Thí dụ điển hình của loại này là hệ thống POTS hệ thống điện thoại kiểu cũ trong đó khách hàng được kết nối vật lý tới nhà khai thác bằng một đôi dây xoắn bằng đồng. Các giải pháp không dây sử dụng các tần số vô tuyến hoặc vi ba để cung cấp một kết nối giữa khách hàng và mạng của nhà khai thác kết nối điện thoại di động ĐTDĐ là một thí dụ rõ nhất. Các Công nghệ Đường dây Cố định Các công nghệ băng rộng đường dây cố định dựa vào một kết nối vật lý trực tiếp tới công sở hoặc tư gia của thuê bao. Nhiều

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    11    0