TAILIEUCHUNG - Bài tập trắc nghiệm vật lý cơ bản (full)

Tài liệu luyện thi đại học dành cho học sinh hệ Trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi Đại học - Cao đẳng tham khảo ôn tập và củng cố lại kiến là một tài liệu ôn thi đại học cấp tốc, ôn thi TN khá hay, nội dung tài liệu bộ đề thi phong phú gồm: Dao động cơ học, sóng cơ học âm học, dao động điện, dòng điện xoay chiều, dao động điện từ, sóng điện từ, sự phản xạ khúc xạ ánh sáng, mắt và các dụng cụ quang học, tính. | PHẦN 1. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG CƠ DAO ĐỘNG CƠ HỌC Câu 1. Gia tốc trong dao động điều hoà cực đại khi A. vận tốc dao động cực đại. B. vận tốc dao động bằng không. C. dao động qua vị trí cân bằng. D. tần số dao động lớn. Câu 2. Dao động tắt dần có đặc điểm A. biên độ giảm dần theo thời gian. B. năng lượng dao động bảo toàn. C. chu kì dao động không đổi. D. vận tốc biến thiên điều hoà theo thời gian. Câu 3. dao động nào là dao động tự do A. dao động của con lắc lò xo. B. dao động của con lắc đồng hồ. C. dao động của cành cây trước gió. D. dao động của dòng điện xoay chiều. Câu 8. Một vật dao động điều hoà được là do A. không bị môi trường cản trở. B. quán tính và lực điều hoà tác dụng vào vật. C. được cung cấp năng lượng đầu. D. Thường xuyên có ngoại lực tác dụng. Câu 9. Dao động cơ cưỡng bức là loại dao động A. Xảy ra do tác dụng của ngoại lực. B. Tần số dao động là tần sồ của ngoại lực. C. Có biên độ phụ thuộc vào tần số ngoại lực. D. điều hòa. Câu 10. tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số cùng biên độ là một dao động có biên độ a th a thì 2 dao động thành phần có độ lệch pha là A. p B. 2kp C. p D. p 2 4 Câu 11. Hai con lắc đơn có chiều dài l1 l2 khác l1 dao động với chu kì T1 s T2 s được cùng kéo lệch góc ỏ0 và buông tay cho dao động. Sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì 2 con lắc lại ở trạng thái này. bỏ qua mọi cản trở . A. 2 s . B s . C. s . s . Câu 12. con lắc lò xo dao động với chu kì T p s ở li độ x 2 cm có vận tốc v 4 Cm s thì biên độ dao động là A. 2 cm B. cm . 1 C. 3 cm D. không phải các kết quả trên. Câu 13. dao động điều hoà có phương trình x Asin wt j .vận tốc cực đại là vmax 8p cm s và gia tốc cực đại a max 16p cm s2 thì biên độ dao động là A. 2 cm . B. 4 cm . C. 4 cm . D. không phải kết quả trên. Câu 14. con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng có năng lượng toàn phần E J lực đàn hồi cực đại của lò xo F max 2 N .Lực đàn hồi của lò xo khi ở vị trí cân bằng là F 2 N . Biên độ dao động sẽ là A. 2 cm .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
38    4    0    12-08-2020
1    7    0    12-08-2020
2    4    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN