TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật trồng 2 giống dưa chuột NH815 và NH184

Đây là 2 giống dưa chuột lai F1 do Công ty giống cây trồng Nông Hữu (Đài Loan) lai tạo thành công và mới được nhập nội vào nước ta trong 2 năm gần đây. 1. Đặc điểm giống: NH815(VA002): Cây sinh trưởng khỏe, phân nhánh nhiều, quả ra cả trên thân chính và nhánh phụ, rất sai quả nên năng suất cao (trung bình 1,7-2 tấn/sào Bắc bộ). Thời gian từ trồng đến bắt đầu thu hoạch từ 28-30 ngày, cho thu hoạch kéo dài tới trên 1 tháng. Quả dài trung bình từ 2022cm, đường kính 3-5cm,. | Kỹ thuật trồng 2 giống dưa chuột NH815 và NH184 Đây là 2 giống dưa chuột lai F1 do Công ty giống cây trồng Nông Hữu Đài Loan lai tạo thành công và mới được nhập nội vào nước ta trong 2 năm gần đây. 1. Đặc điểm giống NH815 VA002 Cây sinh trưởng khỏe phân nhánh nhiều quả ra cả trên thân chính và nhánh phụ rất sai quả nên năng suất cao trung bình I 7-2 tấn sào Bắc bộ . Thời gian từ trồng đến bắt đầu thu hoạch từ 28-30 ngày cho thu hoạch kéo dài tới trên 1 tháng. Quả dài trung bình từ 2022cm đường kính 3-5cm quả thẳng tròn vỏ xanh ít hạt không có vị đắng thích hợp cho ăn tươi dưới dạng salát. NH184 VA001 Cây sinh trưởng khỏe phân nhánh nhiều. Quả đậu sớm quả ra cả trên thân chính và nhánh phụ nên năng suất cao 1 6- 1 8 tấn sào Bắc bộ . Thời gian từ trồng đến thu hoạch chỉ 28 ngày thích hợp cho thu hoạch lúc quả dài 15-18cm đường kính 3-3 5cm quả thẳng tròn vỏ xanh trắng ít hạt ăn giòn không có vị đắng thích hợp cho ăn tươi dưới dạng salát. 2. Thời vụ gieo trồng Vụ xuân gieo hạt giữa tháng 2 đến đầu tháng 3 thu hoạch tháng 4 tháng 5. Vụ đông gieo hạt tháng 8-9 thu hoạch từ trung tuần tháng 10 tháng II. Để đảm bảo thời gian và chất lượng cây giống nên gieo hạt vào bầu trước khi trồng khi cây có 2-3 lá thật. Lượng hạt giống cần gieo 25-30g sào Bắc bộ 0 8-1kg ha . 3. Làm đất Do cây dưa chuột có rễ ngắn nên không cần cày sâu nhưng phải xới tơi và lên luống cao 30cm rộng 1 4m để trồng 2 hàng cách nhau 60cm cây cách cây 40cm sào Bắc bộ . 4. Phân bón Lượng phân cần bón cho 1 sào Bắc bộ gồm 700-800 kg phân chuồng hoai mục 20-25kg vôi bột 5-6kg phân đạm urê 7kg Supe lân 8kg Kali sunphát. Bón lót toàn bộ phân chuồng vôi bột và lân cùng 1 3 số phân đạm và kali trước khi trồng. Số phân còn lại dùng bón thúc vào 4 thời kỳ Thúc lần 1 khi cây đã bén rễ hồi xanh bón cách gốc 15cm thúc lần 2 sau lần 1 khoảng 10 ngày lần 3 khi cây sắp ra hoa và lần 4 sau khi thu hoạch lứa đầu hoặc lứa 2. 5. Chăm sóc Thường xuyên làm sạch cỏ xới xáo tưới nước đủ ẩm cho cây sinh trưởng nhanh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    3    0
7    7    0