TAILIEUCHUNG - SAI SỐ CHO PHÉP KHI ĐO S.N.Đ.Đ. BẰNG MILIVÔN KẾ

Để giảm sai số thường người ta giảm điện trở ngoài bằng cách tăng đường kính điện cực bằng kim loại không hiếm, đối với kim loại quý không thể được vì đắt tiền nên phải tính toán cẩn thận điều kiện sử dụng như chỗ đặt, chiều sâu nhúng của điện cực | SAI SỐ CHO PHÉP KHI ĐO . BẰNG MILIVÔN KẾ ỗỵỗỉíđ . ỊỵịNđ ẹìỗíỷ ỗỵỗ trang 66-70 muc Dòng điện I xuất hiện trong dụng cụ I- E 1 Rm R Rt Trong đó RM điện trở milivôn kế Rn điện trở dây nối RT điện trở cặp nhiệt Điện thế ở 2 đầu milivôn kế Uab - E t to - I Rn RT Nhân 2 vế của 1 cho RM ta có Uab - RIR B 2 Rm Rn Rt E t to - Uab Uab Rn Rt hay E t to - Uab Uab _ 3 RM Rng Rn RT điện trở ngoài milivôn kế. Trong dụng cụ hiệu điện thế ở 2 đầu milivôn kế luôn luôn nhỏ hơn sức điện động sinh ra do cặp R nhiệt một lượng là Uab . Muốn giá trị này càng nhỏ thì RM càng phải lớn so với điện trở ngoài Rng. Do RMỌ đó thường người ta chế tạo để cho RM luôn luôn đủ lớn càng lớn càng tốt Góc quay của khung dây ư - Ư -góc quay của khung dây C -hằng số tỷ lệ phụ thuộc đơn vị đo được chọn I -dòng điện sinh ra trong mạch Do đó ư - c E l o Rm Rn Rt Cho R - Rm Rn Rt ta có ư - c 4 5 nghĩa là góc quay của kim tỷ lệ thuận với sức điện động của cặp nhiệt và tỷ lệ nghịch với điện trở tổng của dụng cụ. Điện trở của mạch không phải là hằng số vì Rm là những dây đồng có hệ số nhiệt điện trở 0 4 cho từng 1oc Rn là điện trở dây bù dây nối phụ thuộc nhiệt độ chỗ đặt dây RT phụ thuộc nhiệt độ môi trường nung nóng. Chúng ta hãy xác định quan hệ của các chỉ số milivôn kế đối với sự thay đổi của điện trở ngoài và điện trở của milivôn kế. Giả thiết rằng Điện trở ngoài Rng khi ghi nhiệt độ graduate nhiệt độ bình thường là R gnhg Trong điều kiện sử dụng R ng Điện trở milivôn kế khi ghi nhiệt độ tgh R M Khi sử dụng R M Ta có RM - RM 1 M tsd - tgh 6 8 9 10 TT. A . . . .A . .A Hệ số nhiệt điện trở của dây đồng làm milivôn kế M 0 004 k 7 RM 0 004 -hệ số nhiệt điện trở cho từng 1oC của đồng R khh -điện trở khung milivôn kế ở nhiệt độ ghi RM -điện trở milivôn kế ở nhiệt độ ghi gồm có điện trở khung và điện trở phụ manganin Rg Nếu nhiệt kế ở trong điều kiện tương ứng với điệu kiện khi ghi nhiệt độ thì . C E t tọ ưgh C _ 7 _ 7 g pg pg 1VM 1 vng hay ưgh C ER to Trong điều kiện sử dụng các chỉ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN