TAILIEUCHUNG - Sự phát triển của các chuẩn cho Ethernet trong môi trường cung cấp dịch vụ (carrier class)

Bài này mô tả tóm tắt tình trạng chuẩn hóa hiện thời của các tiêu chuẩn ứng dụng cho công nghệ Metro Ethernet trong mạng cung cấp dịch vụ viễn thông. Bản thân Ethernet khi thiết kế là được hướng tới hệ thống mạng LAN. | Sự phát triên của các chuân cho Ethernet trong môi trường cung cấp dịch vụ carrier class Nguồn Bài này mô tả tóm tắt tình trạng chuẩn hóa hiện thời của các tiêu chuẩn ứng dụng cho công nghệ Metro Ethernet trong mạng cung cấp dịch vụ viễn thông. Bản thân Ethernet khi thiết kế là được hướng tới hệ thống mạng LAN. Tuy nhiên từ năm 2002 các nghiên cứu và tiêu chuẩn đã được xúc tiến để mở rộng khả năng của Ethernet cho phép ứng dụng trong mô trường mạng WAN mạng cung cấp dịch vụ. Hiện nay với những tiêu chuẩn đã và đang được bổ sung Ethernet đã có thể được sử dụng trong những hệ thống mạng viễn thông cho phép cung cấp dịch vụ với độ tin cậy cao hiệu quả về chi phí. 1. Tiêu chuẩn và mở rộng khả năng của Ethernet Cho đến năm 2002 hệ thống tiêu chuẩn của Ethernet vẫn do ủy ban tiêu chuẩn Ethernet IEEE 802 LMSC - LAN MAN Standards Committee quản lý. Bắt đầu từ 2002 ITU-T SG13 và SG 15 ITU-T International Telecommunications Union Telecommunication Standardization Sector SG Study Group đã tiến hành nghiên cứu các chuẩn Ethernet để đáp ứng các yêu cầu của mạng cung cấp viễn thông. Kể từ đó IEEE 802 LMSC bao gồm và ITU-T SG 13 ITU-T SG15 đã kết hợp với nhau để đưa ra các chuẩn thống nhất. Những lĩnh vực trong công nghệ Ethernet được chuẩn hóa bổ sung là Giao diện tốc độ cao high bit rate và khoảng cách xa Khả năng đáp ứng thay thế cho mạng truy cập Khả năng mở rộng VLAN Quản lý điều hành và bảo dưỡng - OAM Bảo vệ chuyển mạch Truyền tải tín hiệu thời gian thực Điều khiển lưu lượng 2. Hiện trạng chuẩn hóa Phần tiếp theo sẽ mô tả các tiêu chuẩn trong mỗi lĩnh vực. Các tiêu chuẩn và những thông tin liên quan được tóm tắt trong bảng 1 dưới đây Bộ tiêu chuẩn Ký hiệu tài liệu Tên tiêu chuẩn Thời gian phê chuẩn IEEE IEEE MAC Bridges 6 2004 IEEE VLAN 12 2005 IEEE ad Provider Bridges 12 2005 IEEE Connectivity Fault Management 9 2007 IEEE Provider Backbone Briges 12 2008 dự kiến IEEE Two Port MAC relay 12 2008 dự

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    11    0