TAILIEUCHUNG - Ngân hàng tình yêu

Nhà tâm lý học Trịnh Trung Hòa Không ít người tưởng rằng việc ta yêu ai hay ghét ai là do ý muốn của mình, hay nói khác đi do lý trí chúng ta quyết định. Nhưng thực ra trong chuyện này, lý trí không giải quyết được gì, vì tình cảm có quy luật riêng của nó. Tuy nhiên khi nói đến những điều này chúng ta thường cảm thấy rất mơ hồ, đôi khi rối như mớ bòng bong. Nhưng từ khi lý thuyết ngân hàng tình yêu (love bank) của Williams Harley, nhà tâm lý học. | Ngân hàng tình yêu Nhà tâm lý học Trịnh Trung Hòa Không ít người tưởng rằng việc ta yêu ai hay ghét ai là do ý muốn của mình hay nói khác đi do lý trí chủng ta quyết định. Nhưng thực ra trong chuyện này lý trí không giải quyết được gì vì tình cảm có quy luật riêng của nó. Tuy nhiên khi nói đến những điều này chủng ta thường cảm thấy rất mơ hồ đôi khi rối như mớ bòng bong. Nhưng từ khi lý thuyết ngân hàng tình yêu love bank của Williams Harley nhà tâm lý học hiện đại người Mỹ xuất hiện vào năm đầu của thế kỷ này nguyên nhân yêu ghét mới được lý giải rõ ràng nhiều chuyên gia tâm lý đã áp dụng nó vào việc cứu vãn hôn nhân. Năm 2003 họ đã thử nghiệm với cặp vợ chồng và đạt tỉ lệ thành công 67 mà trước đó chỉ đạt dưới 30 . Tại sao ta yêu người này ghét người kia Tại sao bạn có hai đứa con lại yêu đứa này ghét đứa kia trong khi lý trí mách bảo rằng cả hai đứa đều là con bạn và phải yêu chúng như nhau Bạn cố gắng điều chỉnh tình cảm của mình để yêu thương cả hai đứa nhưng vẫn không được. Bạn có thể ngồi thủ thỉ hàng giờ với đứa con này còn đứa kia chỉ ba câu đã muốn nổi nóng. Tại sao lại có hiện tượng đó Có người giải thích là tại mẹ tuổi hổ con tuổi dê chẳng hạn nên ăn thịt nhau. Có người lại bảo bố mệnh thuỷ con mệnh hoả xung khắc về tử vi tướng số. Williams Harley không tin vào điều đó ông phát hiện trong mỗi chúng ta có một ngân hàng tình yêu và những người ta giao tiếp hằng ngày có liên kết tình cảm với ta đều có một tài khoản của họ trong ngân hàng đó. Mỗi khi gặp nhau nếu người ấy làm cho ta hạnh phúc họ thêm vào số dư của họ một đơn vị tình yêu love unit làm cho tài khoản của họ tăng lên đến một ngưỡng nào đó ta sẽ thích họ và nếu đó là một đối tượng khác giới có thể ta sẽ yêu họ muốn được gần họ không muốn rời ra vì ở bên họ ta thấy mình hạnh phúc và ta cũng muốn làm cho họ hạnh phúc. Trái lại nếu mỗi lần gặp ai đó người ấy lại gây cho mình khó chịu là họ đã rút đi một đơn vị tình yêu làm cho tài khoản của họ nghèo đi đến một ngưỡng nào đó la sẽ ghét họ.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    5    0    10-08-2020
50    3    0    10-08-2020
0    9    0    10-08-2020
6    5    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
6    18    0
5    16    0
5    12    0
7    17    0