TAILIEUCHUNG - Phương pháp định cỡ mạng MAN

Mạng MAN đã được xây dựng thí điểm thành công tại TP Hồ Chí Minh và trong thời gian tới sẽ được triển khai rộng khắp tại các tỉnh, thành phố lớn trong cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng. Dựa trên nhu cầu phát triển dịch vụ và tình hình thực tế của các tỉnh, thành, Tập đoàn VNPT đã có những định hướng chung cho việc xây dựng mạng MAN. | Phương pháp định cỡ mạng MAN Nguồn Mạng MAN đã được xây dựng thí điểm thành công tại TP Hồ Chí Minh và trong thời gian tới sẽ được triển khai rộng khắp tại các tỉnh thành phố lớn trong cả nước như Hà Nội Hải Phòng Cần Thơ Đà Nằng. Dựa trên nhu cầu phát triển dịch vụ và tình hình thực tế của các tỉnh thành Tập đoàn VNPT đã có những định hướng chung cho việc xây dựng mạng MAN. Một trong các vấn đề đang được tập trung nghiên cứu đó là tính toán định cỡ mạng MAN cho phù hợp với từng tỉnh thành phố. Bài viết giới thiệu phương pháp định cỡ mạng MAN đang được VNPT và một số nước trên thế giới áp dụng. I. Định hướng xây dựng mạng MAN - Xây dựng cấu trúc mạng MAN và triển khai mạng truy nhập quang chuẩn bị tốt hạ tầng để sẵn sàng cung cấp các dịch vụ băng rộng dịch vụ tốc độ cao. - Dung lượng mạng MAN được xây dựng để đáp ứng nhu cầu dự báo phát triển các dịch vụ Internet truyền số liệu dịch vụ băng rộng và dịch vụ thoại trên cơ sở thiết bị MSAN trang bị mới . - Cấu trúc mạng MAN và truy nhập quang trong giai đoạn đầu gồm các phần sau Mạng MAN Ethernet làm chức năng thu gom lưu lượng của các thiết bị mạng truy nhập MSAN IP-DSLAM lưu lượng các khách hàng kết nối trực tiếp vào mạng MAN để chuyển tải lưu lượng trong nội tỉnh đồng thời kết nối lên mạng trục IP MPLS NGN để chuyển lưu lượng đi liên tỉnh đi quốc tế. Hệ thống mạng cáp quang truy nhập được sử dụng để kết nối các thiết bị mạng MAN và cung cấp cáp quang truy nhập đến các tòa nhà khu công nghiệp khu chế xuất và các khách hàng lớn. II. Các tham số đầu vào tính kích cỡ mạng MAN Các thông số số lượng POTS port ADSL 2 port SHDSL port VDSL2 và Ethernet port là tổng số lượng port tương ứng kết nối đến một thiết bị Carrier Ethernet Switch CES của mạng MAN. - Số liệu POTS port dự báo là số lượng thuê bao POTS tương ứng sẽ được triển khai trên các thiết bị MSAN. - Số liệu Ethernet port dự báo của CES bao gồm số lượng thuê bao sử dụng kết nối Ethernet 2 port kết nối cho mỗi MSAN kết nối vào CES đó các port kết nối

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
84    4    0    13-08-2020
1    4    0    13-08-2020
2    7    0    13-08-2020
7    5    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    14    0