TAILIEUCHUNG - Một số thuật ngữ về thông tin vệ tinh

DBS (Direct Broadcast Satellite): Vệ tinh phát quảng bá trực tiếp: dịch vụ sử dụng vệ tinh để phát quảng bá đa kênh của chương trình truyền hình trực tiếp đến anten đường kính nhỏ. | Một sô thuật ngữ vê thông tin vệ tinh Nguồn DBS DirectBroadcast Satellite Vệ tinh phát quảng bá trực tiếp dịch vụ sử dụng vệ tinh để phát quảng bá đa kênh của chương trình truyền hình trực tiếp đến anten đường kính nhỏ. Hình 1 Hệ thống DBS cung cấp chương trình TV đến anten thu có đường kính nhỏ DSS Digital Satellite System Hệ thống vệ tinh số h nhãn của GM Hughes Communications đối với các hệ thống được sử dụng cho DBS công suất lớn. DTH Direct-To-Home Dịch vụ truyền hình vệ tinh Trực tiếp đến hộ gia đình dịch vụ cung cấp chương trình trực tiếp đến các anten vệ tinh kích thước nhỏ. DVB Digital Video Broadcast Phát quảng bá video số phát quảng bá video số - một tiêu chuẩn dùng cho các tín hiệu MPEG-2 được phát qua vệ tinh cáp và phát quảng bá trên mặt đất. Echostar Một dịch vụ DBS cung cấp chương trình dưới dạng mạng đĩa anten. FSS Fixed Satellite Service Dịch vụ vệ tinh cố định Dịch vụ vệ tinh mà các trạm mặt đất được đặt ở một vị trí cố định. Foot print Bản đồ các giá trị EIRP Công suất phát bức xạ đẳng hướng hiệu dụng cho biết cường độ tín hiệu tại những điểm đã cho. Người ta cũng gọi là vết quét của vệ tinh tại đó các thiết bị mặt đất có thể thu tín hiệu do vệ tinh phát tới khu vực đó. C-Band Một dải tần số từ 3 4 đến 4 2 GHz được dành cho thông tin vệ tinh. Các tín hiệu được phát từ một vệ tinh sử dụng băng C trong dải băng tần này các đĩa anten đường kính lớn thu tín hiệu vệ tinh trên mặt đất đòi hỏi có công suất thu là 16w. Ku-Band Một băng tần từ 11 7 đến 12 7 GHz được các vệ tinh có công suất lớn và trung bình sử dụng. Dải tần số 12 2 - 12 7 GHz được DBS công suất lớn sử dụng. Orbit Position Vị trí quĩ đạo kinh tuyến tính bằng độ được xác định bằng hướng Đông hoặc Tây biểu thị vị trí của vệ tinh đứng yên tại một vị trí so với trái đất. Orbit Spacing Khoảng cách quĩ đạo sự phân cách tính bằng độ của kinh tuyến giữa các vệ tinh khi sử dụng cùng tần số và bao phủ chồng lên nhau trên cùng một khu vực. Minisat Vệ tinh có trọng lượng từ 100 đến .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    13    0