TAILIEUCHUNG - Phương pháp giải bài toán oxi-hóa khử

Tham khảo tài liệu 'phương pháp giải bài toán oxi-hóa khử', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chuyên đề Phương pháp giải nhanh bài tập Hóa Học Phần 2 Phương pháp bảo toàn electron htĩp m aỉchoỉ. vuỉcaỉda. com Dmvnỉoad Ehonks Chuyên Nghiệp Nhất VN Phần 2. Phương pháp bảo toàn electron Nội dung A. Nội dung phương pháp B. Các dạng bài tập Xác định tén kim loại. Xác định sản phẩm tạo thành trong phản ứng oxi hóa - khử. Kim loai mạnh đây kim loại yếu hơn ra khỏi dung dịch muối. Kim loại tác dụng với hỗn hợp phi kim tạo hổn hợp muối. Bài toán nhiệt nhỏm. Bài toán về sắt và hợp chát cùa sắt. Bài toán điện phân. c. Mờ rộng phương pháp bào toàn electron Phương pháp ion - electron. Phương pháp bảo toàn electron biến đổi. D. Đánh giá phương pháp bảo toàn electron Phần 2. Phương pháp bảo toàn electron A. Nội dung phương pháp Nguyên tắc Khi có nhiều chất oxi hóa hoặc chất khừ trong hỗn hợp phàn ứng nhiều phản ứng hoặc phản ứng qua nhiều giai đoạn thì tổng số mol electron mà các phân tử chất khừ nhường phải bằng tổng số moi electron mà các chất oxi hóa nhận . Đây chính là nội dung của định luật bảo toàn electron trong phản ứng oxi hóa - khử. Oxh1 me - Kh1 Kh2 - Oxh2 ne Tổng sổ mol electron nhường tổng số mol electron nhận am pn a p lá số mol Lưu ý Điều quan trọng nhất khi áp dụng phương pháp nảy đó lã việc phải xác định đúng trạng thái đầu và trạng thái cuối cua các chất oxi hóa và các chất khứ nhiều khi không cẩn quan tâm đến việc viết và cân bằng phản ứng hóa học xảy .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.