TAILIEUCHUNG - Đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật mã 30

Tham khảo tài liệu đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật mã 30 , công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Câu 1( 2 điểm) Nêu khái niệm cây nhị phân (binary tree)? Các cách cài đặt ? ưu nhược điểm của từng dạng cài đặt ? Câu 2 ( 5 điểm) Cho 3 danh sách móc nối đơn chứa các số nguyên, lần lượt có nút đầu tiên trong danh sách được trỏ bởi L1, L2, L3. Anh (chị) hãy: a) Viết dạng cài đặt của danh sách b) Viết các giải thuật tương ứng với các yêu cầu sau: 1. Ghép danh sách L2 vào danh sách L1 và cho con trỏ L trỏ tới nút đầu danh sách tổng hợp 2. Ghép danh sách L3 vào trước danh sách L2 và L1 vào sau L2 và cho con trỏ L trỏ tới danh sách tổng hợp 3. Loại bỏ tất cả các số 0 trong danh sách L ra khỏi danh sách 4. Hiển thị danh sách L lên màn hình ( Giả sử cả 3 danh sách đều khác rỗng ). Câu 2 (1 điểm) Hãy dùng stack ở dạng liên kết(cài đặt ngăn xếp bởi con trỏ) để đảo ngược vị trí của tất cả các phần tử ở vị trí lẻ trong một DSLK đơn, có nút đầu danh sách được trỏ bởi con trỏ L; các phần tử trong danh sách là các số nguyên Hết . Thí sinh không được sử dụng tài liệu, không ghi vào đề thi. CB coi thi không giải thích gì thêm và nộp lại đề thi cho phòng chức năng theo quy chế của bộ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN