TAILIEUCHUNG - Ebook Hướng dẫn dạy và học trong giáo dục Đại học - Đại học Nông nghiệp I

Ebook "Hướng dẫn dạy và học trong giáo dục Đại học" được biên dịch lại từ nguyên bản tiếng Anh có tiêu đề "Guide to Teaching and Learning in Higher Education" nhằm giúp các giảng viên tự nghiên cứu năng lực dạy học ở bậc đại học. Nội dung tài liệu này bao trùm hầu hết các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của giảng viên đại học và những kinh nghiệm giảng dạy của các chuyên gia giáo dục đại học trên thế giới. | HƯỚNG DẪN DẠY VÀ HỌC TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tài liệu tham khảo cho giảng viên và sinh viên HÀ NỘI 2007 1 MỤC LỤC MỤC LỤC. 2 MODULE 1. HIỂU VỀ SINH VIÊN ĐẠI Bài 1 Sinh viên đại Giáo dục đại học ở các nước châu Phi nói tiếng Bài 2. Hồ sơ sinh Bài 2. Hồ sơ sinh MODULE 2 HỒ SƠ CỏNG TÁC CỦA GIÁO VIÊN ĐẠI MODULE 3 PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI Bài 1. Chương trình đào tạo và phát triển chương trình đào Thiết kế CtĐt. . .57 Những nguyên tắc và thủ tục được tiến hành để tạo ra một CTĐT trước khi áp dụng 57 Những hoạt động lập kế hoạch xây dựng một khoá đào tạo hoặc một Thực hiện CTĐT. . . . 57 Kế hoạch CTĐT gồm những kiểu khác nhau với hướng dẫn về nguồn phương tiện tổ chức nhằm khuyến khích sự năng động và sáng tạo của sinh viên và giáo Đánh giá CTĐT. 57 Những quyết định đánh giá do giáo viên thực hiện để xác định tiến bộ của sinh viên 57 Những quyết định được làm bởi một nhóm lập kế hoạch nhằm đánh giá kế hoạch CTĐT. Số liệu đánh giá là cơ sở cho các quyết định kế hoạch tiếp Bài 2. Thực tế phổ biến về phát triển CTĐT đại Mục đích . 63 MODULE 4. CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC Ở ĐẠI Bài 1 Khái niệm về dạy và Dạy Bài 2. Các phương pháp dạy và học ứng dụng ưu điểm và nhược Thực tập . 82 Học tập có trợ giúp của máy Giảng dạy dựa theo mô tả Bài 3 Một số chiến lược để cải thiện việc dạy và MODULE 5 DẠY HỌC HIỆU QUẢ TRONG LỚP HỌC ĐỏNG Giới thiệu và mục đích Giới thiệu và mục đích Bài 1 Lớp học đông người là gì .95 BÀI 2 Phát triển và bổ sung chương trình giảng dạy cho các lớp học đông Bài 3 Dạy các lớp học đông MODULE 6. CỏNg nghệ mới trong dạy và học ở đại Bài 1 Công nghệ trong giáo dục đại Module 7. Phương PHáP học Từ xa trong giáo dục đại Bài 1 Khái quát về giáo dục từ Bài 2 Hệ thống giáo dục từ Bài 3 Thiết kế và triển khai khóa Bài 4 Những .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN