TAILIEUCHUNG - Đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật mã 29

Tham khảo tài liệu đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật mã 29 , công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Câu 1( 2 điểm) Nêu khái niệm cây nhị phân (binary tree)? Các cách cài đặt ? ưu nhược điểm của từng dạng cài đặt ? Câu 2 ( 4 điểm) Một ma trận chỉ chứa rất ít phần tử với giá trị có nghĩa (ví dụ: phần tử 0 được gọi là phần tử có nghĩa) được gọi là ma trận thưa. Ví dụ : Hãy dùng cấu trúc danh sách liên kết để tổ chức biễu diễn một ma trận thưa sao cho tiết kiệm bộ nhớ nhất (chỉ lưu trữ các phần tử có nghĩa). a) Cấu trúc một nút trong danh sách có dạng như thế nào? b) Viết dạng cài đặt của ma trận thưa đã cho bằng danh sách liên kết b) Viết chương trình cho phép nhập, xuất ma trận Câu 2 (2 điểm) Hãy dùng stack ở dạng liên kết đơn (cài đặt ngăn xếp bởi con trỏ) để đảo ngược vị trí của tất cả các phần tử ở vị trí chẵn trong một DSLK đơn, có nút đầu danh sách được trỏ bởi con trỏ L; các phần tử trong danh sách là các số nguyên Hết . Thí sinh không được sử dụng tài liệu, không ghi vào đề thi CB coi thi không giải thích gì thêm và nộp lại đề thi cho phòng chức năng theo quy chế của bộ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN