TAILIEUCHUNG - BENCHMARKING – MỘT CÔNG CỤ HIỆU QUẢ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP

Tóm tắt: Trong nền kinh tế thế giới ngày nay, sự đổi mới và phát triển một cách hiệu quả là chìa khóa để thành công trên thị trường. Khi phải đối mặt với những áp lực cạnh tranh ngày càng tăng do quá trình toàn cầu hóa và những yêu cầu chất lượng sản phẩm dịch vụ từ phía khách hàng, các doanh nghiệp phải nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh để tồn tại và phát triển. Một cách hữu hiệu để làm điều này là đánh giá và thiết lập những mục tiêu để. | BENCHMARKING - MỘT CÔNG CỤ HIỆU QUẢ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP ThS. VŨ THU HẰNG Bộ môn Quản trị kinh doanh Khoa Vận tải - Kinh tế Trường Đại học Giao thông Vận tải Tóm tắt Trong nền kinh tế thế giới ngày nay sự đổi mới và phát triển một cách hiệu quả là chìa khóa để thành công trên thị trường. Khi phải đối mặt với những áp lực cạnh tranh ngày càng tăng do quá trình toàn cầu hóa và những yêu cầu chất lượng sản phẩm dịch vụ từ phía khách hàng các doanh nghiệp phải nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh để tồn tại và phát triển. Một cách hữu hiệu để làm điều này là đánh giá và thiết lập những mục tiêu để so sánh và học tập những cách làm tốt nhất trong thực tế của các doanh nghiệp hay tổ chức khác. Benchmarking là một phương pháp hiệu quả có thể giúp doanh nghiệp làm được điều đó. KTVT- MLN Summary Implementing Innovation and Development effectively is the key of enterprises successes. Faced to pressures from globalization and increasingly requirements of customers a company must enhance its capacity of competition and productivity in order to maintain and develop its position. Establishing a system of criteria to compare with the best methods of other organizations and learn from them is a effective way. Benchmarking is good tool helping enterprises to reach this target. I. THẾ NÀO LÀ BENCHMARKING Thuật ngữ Benchmarking được dùng lần đầu tiên trong nghiên cứu của Melton khi giải nghĩa đó là việc so sánh năng lực và kết quả mà sinh viên đạt được với mốc hay tiêu chuẩn nhất định Student Physician. 1957 trích trong từ điển New Oxford English Dictionary . Trong lĩnh vực kinh doanh thuật ngữ này bắt đầu được sử dụng cách đây hai thập kỉ khi tập đoàn Xeros trở thành doanh nghiệp đầu tiên ứng dụng nó để đánh giá và cải tiến hoạt động của mình. Xeros 1998 trích từ tác giả Jackson 1975 miêu tả Benchmarking như Một quá trình tự đánh giá và hoàn thiện thông qua việc so sánh một cách hệ thống và kết hợp giữa thực tiễn và việc thực hiện với các đối thủ cạnh tranh để xác định các

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    5    0    10-08-2020
124    6    0    10-08-2020
4    3    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
6    6    0
323    4    0