TAILIEUCHUNG - Một số giải pháp nâng cao hiệu quả chăn nuôi

Từ lâu sản xuất nông sản nói chung, chăn nuôi nói riêng đã mang tính chất sản xuất hàng hóa. Đã là sản xuất hàng hóa thì phải sản xuất ra những sản phẩm gì mà thị trường cần, với số lượng khá lớn, giá cả phù hợp, chất lượng cao, cuối cùng là phải thu được một khoản lợi nhuận hợp lý. | Một sô giải pháp nâng cao hiệu quả chăn nuôi Nguồn Từ lâu sản xuất nông sản nói chung chăn nuôi nói riêng đã mang tính chất sản xuất hàng hóa. Đã là sản xuất hàng hóa thì phải sản xuất ra những sản phẩm gì mà thị trường cần với sô lượng khá lớn giá cả phù hợp chất lượng cao cuôi cùng là phải thu được một khoản lợi nhuận hợp lý. Song từ đầu năm 2008 đến nay giá thức ăn chăn nuôi tăng liên tục có tháng tăng giá 3 lần bình quân giá thức ăn hỗn hợp các loại tăng gấp 2 lần trong khi giá thu mua các sản phẩm chăn nuôi lại giảm khoảng 40 do nhập quá nhiều sản phẩm thịt heo và thịt gà nhất là chân gà cánh gà lòng mề gà - là những sản phẩm nước ngoài chỉ dùng chế biến thức ăn chăn nuôi cho nên giá rất rẻ. Tuy nhiên qua việc khủng hoảng ngành chăn nuôi hiện nay cũng thể hiện sự cạnh tranh yếu kém của các sản phẩm chăn nuôi của nước ta cần phải sớm có giải pháp khắc phục. Để nâng cao hiệu quả chăn nuôi phải thực hiện đồng bộ các giải pháp như chọn đối tượng vật nuôi thích hợp với qui mô đàn hợp lý chọn giống có chất lượng cao xây dựng chuồng trại và các dụng cụ chăn nuôi đúng yêu cầu kỹ thuật đầu tư thức ăn đủ số lượng chất lượng cao và cho ăn uống đúng qui định chăm sóc chu đáo phòng trị bệnh nghiệm ngặt tiêu thụ sản phẩm kịp thời ghi chép theo dõi các khoản thu chi và điều chỉnh các khoản chi mua vật tư khi thị trường biến động lớn theo hướng có lợi quay vòng vốn nhanh và giảm các khoản vốn vay vv. Trước hết là khâu chọn giống giống tốt thì nuôi mau lớn trọng lượng xuất chuồng cao chi phí thức ăn thấp ít bị bệnh chất lượng sản phẩm cao nên bán được giá cao hon các giống chất lượng thấp cuối cùng sẽ được lời nhiều. Chọn giống cao sản do các co sở nhân giống có đăng ký sản xuất giống được chọn lọc nghiêm ngặt đúng theo qui trình sản xuất giống. Được kiểm dịch và phòng ngừa đủ các hệnh nguy hiểm trong quá trình sản xuất giống. Tùy vào điều kiện tiền vốn lao động kỹ thuật và kinh nghiệm thị trường tiêu thụ sản phẩm của địa phương mà quyết định qui mô đàn cho

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN