TAILIEUCHUNG - Để tre Bát độ ra nhiều măng

Muốn tre Bát độ ra măng nhiều và tập trung để thu hoạch vào thời điểm nhất định, bán được giá, bà con cần phải áp dụng một số biện pháp kỹ thuật cần thiết. | Để tre Bát độ ra nhiều măng Nguồn Muốn tre Bát độ ra măng nhiều và tập trung để thu hoạch vào thời điểm nhất định bán được giá bà con cần phải áp dụng một số biện pháp kỹ thuật cần thiết. Nếu cứ để tre phát triển tự nhiên thì cây sinh trưởng thân lá mạnh quá trình phát triển măng kém năng suất măng thấp. Muốn măng năng suất cho cao cần có sự tác động kỹ thuật Thời vụ tác động từ tháng 2-9 hàng năm. Chọn những ngày nắng ráo dùng kéo cắt cây cắt đốn toàn bộ phần thân cành và lá cách mặt đất khoảng 4m trở lên để ức chế quá trình sinh trưởng thân lá và kích thích quá trình phát triển ra nhiều măng. Đồng thời cắt tỉa những cây tre nhỏ đường kính 3cm và toàn bộ cành lá cách mặt đất 40- 50cm cho thoáng gốc sau đó dùng cuốc xới moi hết đất xung quanh gốc cách gốc 40-45cm kết hợp với chặt đứt toàn bộ vùng rễ ở độ sâu 20- 25cm để khô đất trong khoảng 10 ngày. Sau đó dùng phân tổng hợp NPK 5 10 3 Lâm Thao hay Apatít Lào Cai bón cho mỗi hốc 1-5kg 10-15kg phân chuồng hoai mục tuỳ cây nhiều hay ít tuổi tốt hay xấu rắc xung quanh gốc cách tâm gốc 2530cm dùng đất lấp đầy vun cao vào gốc hơn mặt đất xung quanh 20-25cm để tạo điều kiện cho măng ra được thuận lợi tưới ẩm cho tre khoảng 2 tháng sau tre bắt đầu ra măng. Khi thấy măng mọc làm nứt đất nhìn thấy đỉnh ngọn măng nhô lên khỏi mặt đất 5-10cm là lúc thu hoạch măng tốt nhất. Chú ý Nếu trong quá trình để khô 10 ngày sau khi moi đất quanh gốc mà gặp thời tiết mưa ẩm tre ra nhiều rễ mới bà con cần chặt đứt rễ một lần nữa cách làm như lần đầu nhưng tịnh tiến về phía gốc 5-7cm để thêm 5 ngày sau mới tiến hành bón thúc phân và vun cao đất vào .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN