TAILIEUCHUNG - Luận văn tốt nghiệp "Kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang"

Ngày nay, nên kinh tê phát trien ngày mot m nh hơn, kinh doanh là mot trong nh ng m c tiêu hàng đâu c a moi quôc gia. Trư c nhu câu phát trien chung c a nên kinh tê thê gi i. Nên kinh tê nư c ta cũng đang hoà nhap vào s phát trien chung đó. Đac biet, nư c ta đã gia nhap to ch c Thương m i Thê gi i (WTO) vào năm 2007, và là thành viên th 150 c a To ch c này. Đây là mot thách th c l n đôi v i các công ty, cũng như các nhà kinh doanh. Trong cơ chê m i, s c nh tranh khac nghiet luôn. | Khoá Luận Tốt Nghiệp GVHD ThS. Nguyễn Thanh Nguyệt PHẦN MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của đề tài - Ngày nay nền kinh tế phát triển ngày một mạnh hơn kinh doanh là một trong những mục tiêu hàng đầu của mỗi quốc gia. Trước nhu cầu phát triển chung của nền kinh tế thế giới. Nền kinh tế nước ta cũng đang hoà nhập vào sự phát triển chung đó. Đặc biệt nước ta đã gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới WTO vào năm 2007 và là thành viên thứ 150 của Tổ chức này. Đây là một thách thức lớn đối với các công ty cũng như các nhà kinh doanh. Trong cơ chế mới sự cạnh tranh khắc nghiệt luôn là mối đe doạ cho những doanh nghiệp yếu kém. Chính vì vậy mà các nhà kinh doanh cũng như các doanh nghiệp phải phấn đấu không ngừng để giữ vững chỗ đứng trên thị trường. - Nhận thấy được tầm quan trọng đó cho nên Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng hoàn thiện và liên tục đổi mới đó là sự hình thành nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần với sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. - Để tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh nào thì cũng phải cần có một nguồn vốn nhất định bao gồm vốn cố định vốn lưu động và các loại vốn chuyên dùng khác. Trong đó thì không thể không kể đến tầm quan trọng của vốn bằng tiền. - Vốn bằng tiền là một phạm trù kinh tế thuộc lĩnh vực tài chính - kế toán nó có tầm quan trọng trong mỗi doanh nghiệp. Điều tiên quyết để khởi đầu và duy trì hoạt động kinh doanh một cách liên tục. Vốn bằng tiền là một thiết yếu của vốn lưu động nếu có đầy đủ vốn bằng tiền doanh nghiệp không những có khả năng duy trì các hoạt động kinh doanh hiện có giữ vững và cải thiện quan hệ với khách hàng mà còn có khả năng nắm bắt và tận dụng thời cơ trong kinh doanh. - Mặt khác cái nhìn đầu tiên của các đệ tam nhân như ngân hàng nhà đầu tư nhà cung cấp khách hàng. khi nhìn vào báo cáo tài chính là doanh thu của doanh nghiệp đạt bao nhiêu lợi nhuận bao nhiêu lưu chuyển của dòng tiền kết quả hoạt động kinh doanh hiện tại doanh nghiệp có khả năng thanh toán các khoản nợ tới hạn hay không . do

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN