TAILIEUCHUNG - ĐỊA MÔI TRƯỜNG VỚI KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ KHÔNG GIAN NGẦM ĐÔ THỊ HÀ NỘI

Tóm tắt: Việc khai thác và sử dụng không gian ngầm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với những đô thị như thủ đô Hà Nội. Những đặc điểm đặc thù của không gian ngầm vùng Hà Nội và sự biến đổi địa môi trường do hoạt động khai thác lãnh thổ của con người, có ảnh hưởng lớn đến sự an toàn và ổn định khi thi công cũng như khai thác các công trình ngầm và công trình trên mặt. | ĐỊA MÔI TRƯỜNG VỚI KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG Hiệu quả không gian ngầm đô thị hà nội ThS. NCS. NGUYỄN ĐỨC MẠNH Bộ môn Địa Kỹ thuật Khoa Công trình KS. NGUYỄN NGỌC LÂN Bộ môn Vật liệu Xây dựng Viện KH CNXD GT Trường Đại học Giao thông Vận tải Tóm tắt Việc khai thác và sử dụng không gian ngầm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với những đô thị như thủ đô Hà Nội. Những đặc điểm đặc thù của không gian ngầm vùng Hà Nội và sự biến đổi địa môi trường do hoạt động khai thác lãnh thổ của con người có ảnh hưởng lớn đến sự an toàn và ổn định khi thi công cũng như khai thác các công trình ngầm và công trình trên mặt Summary The exploitation and use underground space mean special important for municipalities as the Hanoi capital. The particular characteristics of underground space in Hanoi and the variation in local geological environment due to mining activities of human territory have a great influence safety and stability when construction as well as exploitation of the underground and on the surface. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Không gian ngầm Hà Nội là nguồn tài nguyên đất xây dựng rất quan trọng đã đang và sẽ được khai thác sử dụng với các mục đích khác nhau như bố trí các công trình hạ tầng ngầm thoát nước cấp nước cáp điện . phần kết cấu ngầm hay tầng hầm các tòa nhà cũng như các hệ thống giao thông ngầm metro hầm vượt bãi đỗ xe . . Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên này góp phần làm tốt hơn môi trường sống của con người đồng thời cho phép bảo tồn tối đa cảnh quan tự nhiên và kiến trúc đô thị đã có. Việc phân tích và đánh giá ảnh hưởng đến trạng thái địa môi trường có ý nghĩa quan trọng và tính chất nguyên tắc khi vạch chiến lược cũng như lập dự án quy hoạch khai thác sử dụng không gian ngầm tại Hà Nội. Nghĩa là cần phải xem xét tổng hợp và điều kiện tương tác các quá trình chuyển đổi tự nhiên của thạch quyển thủy quyển và sinh quyển dưới tác động của các hoạt động kỹ thuật các đặc điểm việc xây dựng và khái thác công trình trên mặt và công trình ngầm. Đặc điểm và cường độ sự phát triển các .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN