TAILIEUCHUNG - Đăng ký thay đổi danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữa là tố chức)

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Dương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Dương. Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế , Công an tỉnh, UBND các huyện thị | Đăng ký thay đổi danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty TNHH 1 thành viên chủ sở hữa là tố chức Thông tin Lĩnh vực thống kê Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Dương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Dương. Cơ quan phối hợp nếu có Cục thuế Công an tỉnh UBND các huyện thị. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp thay đổi nội dung 1. đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đồng Quyết định số 1 lần cấp 44 2008 QĐ-UBND. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Lấy mẫu tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc tải mẫu Thông báo 1. Bước 1 thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Website http . 2 Bước 2 Sau khi hoàn chỉnh các thủ tục tổ chức hoặc cá nhân đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Tên bước Mô tả bước Dương số 188 đại lộ Bình Dương khu 2 phường Phú Hòa thị xã Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận và viết biên nhận hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn để tiếp tục hoàn chỉnh. Đến ngày trong giấy biên nhận cá nhân tổ chức đến Phòng 3. Bước 3 Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Dương để nhận kết quả. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. 2. - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. 3. - Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền Số bộ hồ sơ 01 bộ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
34    6    0    10-08-2020
6    2    0    10-08-2020
11    6    0    10-08-2020
452    5    0    10-08-2020
51    2    0    10-08-2020
76    4    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN