TAILIEUCHUNG - Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần do chuyển nhượng

Tham khảo tài liệu 'đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần do chuyển nhượng', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần do chuyển nhượng Thông tin Lĩnh vực thống kê Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Dương. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Dương. Cơ quan phối hợp nếu có Cục thuế Công an tỉnh UBND các huyện thị. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp thay đổi nội dung 1 đồng 1. đăng ký kinh doanh của doanh 1 lần cấp. nghiệp Quyết định số 44 2008 QĐ-UBND. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Lấy mẫu tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc tải mẫu Thông báo 1. Bước 1 lập địa điểm kinh doanh tại Website http . Tên bước 2. Bước 2 Mô tả bước Sau khi hoàn chỉnh các thủ tục doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Dương số 188 đại lộ Bình Dương khu 2 phường Phú Hòa thị xã Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận và viết biên nhận hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn để tiếp tục hoàn chỉnh. Đến ngày trong giấy biên nhận doanh nghiệp đến Phòng Đăng 3. Bước 3 ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Dương để nhận kết quả. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo mẫu . Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy đăng chứng nhận ký .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    3    0    12-08-2020
12    8    0    12-08-2020
22    5    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN