TAILIEUCHUNG - Biện pháp nâng cao năng suất sinh sản của bò cái

Trong chăn nuôi bò, để có nhiều sản phẩm (nhiều bê, nhiều sữa, thịt .) và nâng cao hiệu quả kinh tế chăn nuôi, một trong những vấn đề rất quan trọng là phải làm sao để bò cái đẻ càng nhiều lứa càng tốt, tức là rút ngắn khoảng cách giữa các lứa đẻ. | n TV 1 r K w Ẩ i 1 -7 -7 1 -V r Biện pháp nâng cao năng suât sinh sản của bò cái Nguồn Trong chăn nuôi bò để có nhiều sản phẩm nhiều bê nhiều sữa thịt . và nâng cao hiệu quả kinh tế chăn nuôi một trong những vấn đề rất quan trọng là phải làm sao để bò cái đẻ càng nhiều lứa càng tốt tức là rút ngắn khoảng cách giữa các lứa đẻ. Để có thể làm được như vậy phải rút ngắn giai đoạn từ khi đẻ đến khi phối giống có chửa để giai đoạn này chỉ kéo dài khoảng 2-3 tháng. Như vậy bò cái sẽ đẻ mỗi năm một lần nghĩa là khoảng cách lứa đẻ 350 - 370 ngày. Trong thực tế do nhiều nguyên nhân khác nhau khoảng cách lứa đẻ của bò cái thường kéo dài khoảng 390-450 ngày hoặc dài hơn. Để khắc phục tình trạng này cần tiến hành đồng bộ ba biện pháp sau đây 1. Chăm sóc và nuôi dưỡng tốt bò cái trước trong khi đẻ và ngay sau khi đẻ - Vào giai đoạn trước khi đẻ 2 tháng và ngay sau khi đẻ nuôi dưỡng bò cái hợp lý phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của gia súc. - Chuẩn bị và chăm sóc chu đáo bò cái vào lúc đẻ vệ sinh chuồng đẻ sạch sẽ bảo đảm các điều kiện vệ sinh và hộ lý tốt dự phòng những tai biến trong khi sinh. - Sau khi bò đẻ nên dùng dung dịch Rivanol 1 - 2 hoặc dung dịch Lugol để thụt rửa tử cung dung dịch Lugol là hỗn hợp I2 KI và nước cất pha theo tỷ lệ 1 2 300 . - Trong trường hợp đẻ khó sót nhau hoặc bị viêm nhiễm đường sinh dục cần can thiệp và điều trị kịp thời tích cực để sớm phục hồi chức năng sinh sản của bò cái. 2. Phát hiện động dục kịp thời không bỏ sót Vấn đề này chỉ áp dụng cho trường hợp phối giống trực tiếp có hướng dẫn hoặc thụ tinh nhân tạo. Không áp dụng cho trường hợp chăn nuôi bò đàn phối giống tự do . Phát hiện bò cái động dục và xác định thời điểm phối tinh thích hợp là rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất sinh sản và hiệu quả chăn nuôi. Để việc phát hiện bò cái động dục được tốt và hiệu quả cần - Có sổ sách ghi chép các số liệu sinh sản của mỗi con bò tuổi ngày đẻ lần cuối lần đẻ cuối có diễn ra bình thường không Ngày tháng động dục ai .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    4    0    10-08-2020
65    5    0    10-08-2020
1    5    1    10-08-2020
5    7    0    10-08-2020
3    4    0    10-08-2020
2    2    0    10-08-2020
3    7    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN