TAILIEUCHUNG - Cẩm nang hỏi đáp pháp luật

Tôi đang làm việc tại Nhật, tết này tôi định về nước. Xin hỏi tôi được mang bao nhiêu tiền về Việt Nam, và mang khoảng bao nhiêu mới phải trình báo hải quan? - Theo điều 1 của quyết định số 337/1998/QĐ-NHNN ngày 10-10-1998 của thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc mang ngoại tệ bằng tiền mặt và đồng Việt Nam bằng tiền mặt khi xuất, nhập cảnh (đã được sửa đổi, bổ sung theo quyết định số 921/2005/QĐ-NHNN ngày 27-6-2005 của thống đốc Ngân hàng Nhà nước), người cư trú, người không cư trú là cá. | GV Trần Quang Khánh Sưu tầm và biên soạn 1 CẢM NANG HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT Biên soạn Giáo Viên Trần Quang Khánh Bộ môn Giáo Dục Công Dân PHẦN 1 LUẬT QUỐC TẾ Câu hỏi 1 Khi xuất nhập cảnh được mang theo bao nhiêu tiền mặt Tôi đang làm việc tại Nhật tết này tôi định về nước. Xin hỏi tôi được mang bao nhiêu tiền về Việt Nam và mang khoảng bao nhiêu mới phải trình báo hải quan - Theo điều 1 của quyết định số 337 1998 QĐ-NHNN ngày 10-10-1998 của thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc mang ngoại tệ bằng tiền mặt và đồng Việt Nam bằng tiền mặt khi xuất nhập cảnh đã được sửa đổi bổ sung theo quyết định số 921 2005 QĐ-NHNN ngày 27-6-2005 của thống đốc Ngân hàng Nhà nước người cư trú người không cư trú là cá nhân khi xuất cảnh nhập cảnh qua cửa khẩu Việt Nam có mang theo người ngoại tệ bằng tiền mặt bao gồm tiền giấy tiền kim loại và séc du lịch và đồng Việt Nam bằng tiền mặt trên mức quy định dưới đây thì phải khai báo với hải quan cửa khẩu a. USD bảy nghìn đôla Mỹ hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương. b. VNĐ mười lăm triệu đồng Việt Nam . Cá nhân mang ngoại tệ bằng tiền mặt và đồng Việt Nam bằng tiền mặt từ mức quy định trên trở xuống thì không phải khai báo hải quan. Chiếu theo quy định nêu trên khi về nước bạn có quyền mang ngoại tệ bằng tiền mặt về nước với mức không hạn chế nhưng khi nhập cảnh vào Việt Nam bạn mang ngoại tệ bằng tiền mặt trên USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương thì bắt buộc phải khai báo với hải quan cửa khẩu. Câu hỏi 2 Mẹ tôi nghỉ hưu hiện đang lĩnh lương hưu hằng tháng. Nếu mẹ tôi xuất cảnh ra nước ngoài vẫn qua lại giữa nước ngoài và Việt Nam và vẫn giữ quốc tịch Việt Nam mẹ tôi có được lĩnh lương hưu hằng tháng không Theo quy định tại khoản 5 điều 15 Luật bảo hiểm xã hội người lao động có quyền ủy quyền cho người khác nhận lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội. Do đó mẹ bạn có thể ủy quyền cho người khác nhận thay trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khi mẹ bạn không có mặt tại Việt Nam. Tuy nhiên cần lưu ý

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN