TAILIEUCHUNG - Đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật mã 18

Tham khảo tài liệu đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật mã 18 , công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Câu 1( 3 điểm) Tác dụng của hàm băm trong việc tạo một từ điển cài đặt bởi bảng băm, các tiêu chuẩn để lựa chọn một hàm băm. Trình bày các phương pháp băm gấp, băm cắt bỏ, băm lấy phần dư. Cho ví dụ minh họa. Câu 2(3 điểm ) Viết dạng cài đặt cây nhị phân bằng mảng các nút. Với cách cài đặt này, viết các giải thuật duyệt cây theo thứ tự trước, giữa, sau. Nêu ưu nhược điểm của cách cài đặt này? Câu 3 (2điểm) Vẽ cây nhị phân biểu diễn các biểu thức sau đây và viết chúng dưới dạng tiền tố, hậu tố a) A/(B+C)+D*E-A*C b) (x1 ^x2)v(x1^x2); với ^ là phép và(AND); v là phép hoặc (OR) Hết . Thí sinh không được sử dụng tài liệu, không ghi vào đề thi CB coi thi không giải thích gì thêm và nộp lại đề thi cho phòng chức năng theo quy chế của bộ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
150    14    0