TAILIEUCHUNG - Khí Hậu Trong Nuôi Trồng Nông Nghiệp phần 3

Tham khảo tài liệu 'khí hậu trong nuôi trồng nông nghiệp phần 3', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | . Thành phần không khí trong quần thể thực vật Sự có mặt của thực vật làm cho thành phần không khí xung quanh chúng có sự khác biệt lớn với không khí tự do cả về hàm lượng thành phần và sự phân bố các chất khí. Mức độ khác biệt phụ thuộc vào mức độ phát triển của tầng tán thực vật mật độ độ cao và độ rậm rạp của tán cây . Khi mật độ thưa hoặc cây non mới gieo trồng thì hầu như không có sự sai khác nhiều giữa không khí trong quần thể so với không khí tự do. Khi cây trưởng thành độ che phủ tán cây lớn thì sự khác biệt về thành phần không khí trong quần thể thực vật và không khí tự do trở nên đáng kể. Nguyên nhân gây ra sự khác biệt là do tán lá thực vật đã ngăn cản sự trao đổi không khí giữa quần thể và khí quyển tự do tốc độ gió giảm hạn chế bức xạ mặt trời chiếu xuống mặt đất. Do sự hấp thu phản xạ và điều tiết nhiệt độ nhờ bộ lá của thực vật mà chế độ nhiệt không khí trong quần thể ít biến động hơn so với không khí bên ngoài. Mặt khác do các hoạt động sống như thoát hơi nước hấp thu cácbonic quang hợp hô hấp . khiến cho không khí trong quần thể thực vật có sự biến động cả về thành phần và tỷ lệ một số chất. a Khí CO 2 CO2 là nguyên liệu của quá trình quang hợp đồng thời lại là sản phẩm của quá trình hô hấp vì vậy vào những giờ ban ngày lượng CO2 giảm đi đáng kể. Nếu khảo sát từ gốc cây lên tầng tán lá dầy nhất thì thấy hàm lượng CO2 giảm dần theo chiều cao. Vào ban đêm cây xanh không hấp thu CO2 mà thải ra một lượng đáng kể do quá trình hô hấp làm cho hàm lượng CO2 tăng vọt lên và có thể đạt tới mức 0 06 - gấp đôi hàm lượng CO2 có trong khí quyển tự do. b Ôxy Ôxy trong quần thế thực vật cũng có tỷ lệ biến động mạnh nhưng ngược chiều với CO2. Lượng O2 tăng lên vào ban ngày nhờ quá trình quang hợp và lại giảm đi đáng kể vào ban đêm do bị sử dụng cho quá trình hô hấp c Hơi nước Hơi nước trong quần thể thực vật bao giờ cũng cao hơn do hoạt động thoát hơi nước qua bề mặt lá của cây xanh. Vào ban đêm hơi nước trong quần thể thực vật thường ở mức bão hòa hoặc quá bão

TÀI LIỆU LIÊN QUAN