TAILIEUCHUNG - Bài giảng Hội chứng thận hư (Kỳ 7)

Điều trị triệu chứng: + Phù: Sử dụng thuốc lợi tiểu để duy trì lượng nước tiểu hàng ngày 1,5-2lít. Nếu phù nhiều nên sử dụng lasix đường tiêm tĩnh mạch, có thể dùng 2, 4, 6, 8 ống/ngày tuỳ theo đáp ứng của từng bệnh nhân. Khi đã sử dụng liều cao lasix mà lượng nước tiểu vẫn không đạt được 1000ml/24 giờ thì có thể: - Do protein máu quá thấp làm áp lực keo máu giảm nhiều, gây thoát dịch từ lòng mạch ra khoang gian bào. Phù nặng nhưng thể tích máu lưu thông lại giảm, làm. | Bài giảng Hội chứng thận hư Kỳ 7 TS. Hà Hoàng Kiệm Bệnh học nội khoa HVQY . Điều trị triệu chứng Phù Sử dụng thuốc lợi tiểu để duy trì lượng nước tiểu hàng ngày 1 5-2lít. Nếu phù nhiều nên sử dụng lasix đường tiêm tĩnh mạch có thể dùng 2 4 6 8 ống ngày tuỳ theo đáp ứng của từng bệnh nhân. Khi đã sử dụng liều cao lasix mà lượng nước tiểu vẫn không đạt được 1000ml 24 giờ thì có thể - Do protein máu quá thấp làm áp lực keo máu giảm nhiều gây thoát dịch từ lòng mạch ra khoang gian bào. Phù nặng nhưng thể tích máu lưu thông lại giảm làm giảm mức mọc cầu thận lượng dịch lọc đi tới quai Henle giảm làm giảm đáp ứng với lasix. Cần nâng áp lực keo máu lên bằng cách truyền đạm. Khi nồng độ protein máu tăng lên 60g l sẽ gây đáp ứng tốt với lasix. Lúc này cần theo dõi lượng nước tiểu 24giờ cẩn thận để điều chỉnh liều lasix tránh gây mất nước- điện giải và tụt huyết áp. - Do cường aldosterol thứ phát vì khối lượng máu lưu thông giảm làm giảm lưu lượng máu qua thận đã kích thích gây tăng tiết renin làm tăng aldosterol thứ phát. Tăng aldosterol làm tăng tái hấp thu natri ở ống lượn xa và ống góp. Vì vậy có thể kết hợp lasix với thuốc kháng aldosterol như Spironolacton aldacton viên 100mg cho 4 viên ngày . - Do giảm lượng natri đi tới quai Henle có thể do bệnh nhân ăn nhạt quá lâu ngày gây giảm natri máu. Lượng natri đi tới quai Henle giảm cũng làm giảm đáp ứng với lasix. Có thể cho bệnh nhân ăn mặn trở lại hoặc tiêm tĩnh mạch 5ml natri-clorua 10 sẽ gây được đáp ứng với lasix. Quyết định tiêm natri-clorua ưu trương phải rất thận trọng chỉ tiêm khi xác định chắc chắn có giảm natri tổng lượng nếu không sẽ gây tăng natri tổng lượng và làm phù tăng lên. Cần lưu ý khi điều trị bằng corticoit hoặc các thuốc ức chế miễn dịch khác có hiệu quả sẽ làm lượng nước tiểu tăng lên. Khi bệnh nhân đáp ứng với thuốc lợi tiểu có thể đái nhiều gây mất nước-điện giải nhất là giảm kali máu và tụt huyết áp gây nguy hiểm. Vì vậy cần theo dõi chặt chẽ điều chỉnh liều lượng thuốc lợi tiểu và bổ sung kali

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN