TAILIEUCHUNG - Thuyết trình Nghiệp vụ ngân hàng - Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng thương mại

Bài Thuyết trình Nghiệp vụ ngân hàng - Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng thương mại giúp bạn nắm bắt những vấn đế chung về bảo lãnh ngân hàng, thủ tục bảo lãnh ngân hàng, quy trình thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng. | NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI GVHD: CAO NGỌC THỦY Những vấn đế chung về bảo lãnh ngân hàng Thủ tục bảo lãnh ngân hàng Quy trình thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG Khái niệm: 1. Khái quát Người được bảo lãnh Người nhận bảo lãnh Người bảo lãnh ( NH hoặc các tổ chức TD) Hợp đồng bảo lãnh Thư bảo lãnh HĐMB, HĐDT Bảo lãnh là một trong các nghiệp vụ của ngân hàng, là cam kết của ngân hàng bảo lãnh chịu trách nhiệm trả tiền thay cho bên được bảo lãnh, nếu bên được bảo lãnh không thực hiện đúng và đủ các nghĩa vụ đã thoả thuận với bên yêu cầu bảo lãnh, được quy định cụ thể tại thư bảo lãnh của ngân hàng. Cam kết bảo lãnh là cam kết đơn phương bằng văn bản của tổ chức tín dụng (thư bảo lãnh) hoặc văn bản thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng, khách hàng được bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh (hợp đồng bảo lãnh). Nhu cầu sử dụng dịch vụ bảo lãnh phát sinh khi khách hàng cần Ngân hàng chứng minh năng lực tài chính, khả năng thanh toán của

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
92    7    0    10-08-2020
15    10    0    10-08-2020
87    3    0    10-08-2020
29    4    0    10-08-2020
13    3    0    10-08-2020
10    9    0    10-08-2020
1    11    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN