TAILIEUCHUNG - KỸ NĂNG ĐÀM THOẠI TRONG TIẾNG ANH NHỮNG KINH NGHIỆM HỮU ÍCH CHO GIAO TIẾP HÀNG NGÀY

Nắm bắt và làm chủ những kỹ năng giao tiếp hàng ngày đóng góp không nhỏ vào thành công của các mối quan hệ liên nhân trong cộng đồng. Bài báo giới thiệu những kỹ năng đàm thoại trong tiếng Anh, nhất là khía cạnh phân tích ngữ dụng, qua đó rút ra những kinh nghiệm hữu ích cho giao tiếp trong đời sống hàng ngày. | KỸ NĂNG ĐÀM THOẠI TRONG TIẾNG ANH NHỮNG KINH NGHIỆM HỮU ÍCH CHO GIAO TIẾP HÀNG NGÀY ThS. NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG Bộ môn Anh văn Khoa Khoa học Cơ bản Trường Đại học Giao thông Vận tải Tóm tắt Nắm bắt và làm chủ những kỹ năng giao tiếp hàng ngày đóng góp không nhỏ vào thành công của các mối quan hệ liên nhân trong cộng đồng. Bài báo giới thiệu những kỹ năng đàm thoại trong tiếng Anh nhất là khía cạnh phân tích ngữ dụng qua đó rút ra những kinh nghiệm hữu ích cho giao tiếp trong đời sống hàng ngày. Summary Acquisition and mastery of daily communication skills do contribute to the success of interpersonal relations in the community. This article introduces the oral communication skills in English particularly from the aspect ofpragmatics analysis thereby proposes useful tips for daily life conversations. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Giao tiếp trong mối quan hệ liên nhân được thể hiện dưới rất nhiều hình thức ngôn ngữ viết ngôn ngữ nói ngôn ngữ cử chỉ cơ thể ngôn ngữ của ánh mắt khoảng cách của giọng nói thái độ . Thậm chí một khoảng lặng trong một lần giao đáp cũng có thể nói lên rất nhiều điều. Người có khả năng giao tiếp tốt là người nắm bắt được tất cả những yếu tố thuộc về ngôn ngữ và phi ngôn ngữ biết cách cân bằng điều hòa các yếu tố này sao cho phù hợp với từng đối tượng trong từng ngữ cảnh giao tiếp. Và đó là quá trình học hỏi tích lũy lâu dài có khi cả một đời người. Trong phạm vi của bài báo này tác giả chỉ giới hạn nội dung ở những kỹ năng đàm thoại trong ngữ cảnh giao tiếp thông thường hàng ngày với các yếu tố liên quan đến ngôn ngữ nói nhất là từ góc độ lớp vỏ ngôn ngữ và những tầng nghĩa phái sinh có thể có. Nói một cách đơn giản tác giả cố gắng trình bày bản chất của vấn đề ý tại ngôn ngoại là gì. Qua đó những mẹo vặt bài học rút ra được sẽ giúp độc giả củng cố thêm kỹ năng giao tiếp của mình trong đời sống hàng ngày. Đây cũng là một phần nội dung chương trình tập huấn về Kỹ năng đàm thoại mà tác giả có dịp được tham gia tại RELC Singapore. II. MỘT SỐ KHÁI NIỆM Để tập

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
39    6    0    12-08-2020
6    5    0    12-08-2020
6    4    0    12-08-2020
146    3    0    12-08-2020
8    3    0    12-08-2020
6    4    0    12-08-2020
9    3    0    12-08-2020
206    4    0    12-08-2020
14    4    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
26    9    0
34    6    0