TAILIEUCHUNG - Báo cáo nghiên cứu khoa học: " KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÔNG SỐ VẬT LÝ ĐẾN HIỆU SUẤT GHI CỦA DETECTOR BÁN DẪN SIÊU TINH KHIẾT BẰNG CHƯƠNG TRÌNH MCNP4C2"

Trong thời gian gần đây việc mô hình hóa hệ phổ kế gamma dùng detector bán dẫn siêu tinh khiết HPGe bằng phương pháp Monte Carlo cho kết quả khá phù hợp với thực nghiệm khi hiệu chỉnh tối ưu các thông số detector. Công trình này phân tích ảnh hưởng của các thông số detector lên hiệu suất của nó đối với detector HPGe GC1518 của hãng Canberra Industries, Inc. đặt tại Trung tâm Hạt nhân TP Hồ Chí Minh. . | TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH CN TẬP 10 SÓ 05 - 2007 KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÔNG SÓ VẬT LÝ ĐẾN HIỆU SUẤT GHI CỦA DETECTOR BÁN DẪN SIÊU Tinh khiết BẰNG CHƯƠNG TRÌNH MCNP4C2 Ngô Quang Huy 1 Đỗ Quang Bình 2 Võ xuân Ân 1 1 Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh 2 Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh Bài nhận ngày 20 tháng 10 năm 2006 TÓM TẢT Trong thời gian gần đây việc mô hình hóa hệ phổ kế gamma dùng detector bán dẫn siêu tinh khiết HPGe bằng phương pháp Monte Carlo cho kết quả khá phù hợp với thực nghiệm khi hiệu chỉnh tối ưu các thông số detector. Công trình này phân tích ảnh hưởng của các thông số detector lên hiệu suất của nó đối với detector HPGe GC1518 của hãng Canberra Industries Inc. đặt tại Trung tâm Hạt nhân TP Hồ Chí Minh. Tám thông số detector đã được khảo sát trên cơ sở các giá trị và dung sai của chúng do nhà sản xuất cung cấp. Tính toán theo chương trình MCNP4C2 cho thấy rằng trong 8 thông số đó chỉ có bề dày lớp germanium bất hoạt có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất detector. Như vậy bề dày lớp germanium bất hoạt được coi là thông số quan trọng nhất khi hiệu chỉnh các thông số detector để làm phù hợp giữa tính toán Monte Carlo với thực nghiệm. 1. MỞ ĐẦU Phương pháp Monte Carlo được ứng dụng rộng rãi trong việc mô hình hóa các thiết bị và mô phỏng các quá trình phức tạp trong vật lý hạt nhân vì trong đó có thể tính đầy đủ các hiệu ứng vật lý. Tuy nhiên để kết quả tính toán phù hợp với thực nghiệm cần phải có bộ số liệu đầu vào chính xác. Đối với bài toán mô hình hóa phổ kế gamma dùng detector bán dẫn siêu tinh khiết HPGe các thông số hình học và vật liệu của detector được cung cấp bởi nhà sản xuất. Với các bộ số liệu đó kết quả tính toán vẫn chưa phù hợp hoàn toàn với thực nghiệm 1-8 do đó trong các công trình nêu trên đã hiệu chỉnh lại các thông số này hoặc bằng cách đo lại hoặc biến thiên chúng sao cho kết quả tính toán phù hợp với thực nghiệm. Đối với detector dạng đồng trục 8 thông số thường được sử dụng gồm bề dày vỏ nhôm của detector khoảng cách .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.