TAILIEUCHUNG - Cổ Học Tinh Hoa

Cổ Học Tinh Hoa Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc & Từ An Trần Lê Nhân Lời Tựa "Có mới, nới cũ" thường tình vẫn thế. Tân học mỗi ngày một tiến, tất Cựu học phải lùi và có khi sợ rồi mai một đi mất. Nhưng, Tân học mà hay, tất là Tân học có một nền tảng vững chắc. Nền tảng ấy tức là tinh hoa của Cựu học. Cựu học nước nhà là một thứ học trải qua bao nhiêu đời, đã làm cho ông cha ta phù thực được cương thường, chấn chỉnh được phong hóa, bảo tồn. | Cổ Học Tinh Hoa Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc Từ An Trần Lê Nhân Lời Tựa Có mới nới cũ thường tình vẫn thế. Tân học mỗi ngày một tiến tất Cựu học phải lùi và có khi sợ rồi mai một đi mất. Nhưng Tân học mà hay tất là Tân học có một nền tảng vững chắc. Nền tảng ấy tức là tinh hoa của Cựu học. Cựu học nước nhà là một thứ học trải qua bao nhiêu đời đã làm cho ông cha ta phù thực được cương thường chấn chỉnh được phong hóa bảo tồn được quốc thể duy trì được thế đạo nhân tâm thật không phải là một cái Học không có giá trị đáng khinh rẻ hay quên bỏ được. Vả chăng Tri kim nhi bất tri cổ vị chi manh cổ tri cổ nhi bất tri kim vị tri lục trầm ta đã biết truyện đời nay ta lại cần phải học truyện đời xưa ta ôn lại việc đời xưa mà ta rõ được việc đời nay có như thế thì cái Học của ta mới không đến nỗi khiếm khuyết. Vì tuy chia làm cổ kim nhưng chẳng qua cũng chỉ là buổi sớm buổi chiều trong một ngày của trời đất kẻ học giả mà câu nệ chấp nhất chỉ biết cổ không muốn biết kim hay chỉ biết kim không muốn biết cổ thì sao gọi là bác cổ thông kim được Cựu học của ta là gì Cựu học của ta tức là Hán học nghĩa là một cái Học chung cho cả mấy dân tộc ở Á Đông đã chịu cái văn hóa của giống người Hán tức là người Trung Hoa. Cựu học không phải là chỉ có Tứ Thư Ngũ Kinh xưa kia đa số quen dùng làm cái học cử nghiệp mà thôi. Ngoại giả còn Bác gia chư tử thật là man mác rộng như bể học thuyết đủ mọi mặt lý tưởng rất xâu xa muốn học cho tới nơi phải mất bao nhiêu công phu thời giờ mới được. Nay chúng tôi biên tập quyển sách nầy không phải là muốn chuyên tâm nghiên cứu riêng một phái nào hay một nhà nào. Chúng tôi chỉ góp nhặt một đôi chút lý tưởng trong Cổ học gọi là để cho người đọc thiệp liệp qua được một ít tinh hoa của lối học cũ mà thôi. Nên chúng tôi mới lạm dụng bốn chữ Cổ Học Tinh Hoa làm nhan sách. Chúng tôi có ý chọn những bài ngắn mà nghĩa lý hàm súc dồi dào. Những bài ấy tuy là truyện từ đời xưa bên Tàu nhưng ứng dụng vào đời nào và ở đâu cũng được. Vì truyện tuy cổ nhưng cái chân lý thì .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.