TAILIEUCHUNG - Thẩm định một dự án

Tài liệu về thẩm định dự án đầu tư | THẲM ĐỊNH Dự ÁN ĐÀU Tư Các quyết định chỉ đầu tư Mở rộng một ngành sản phẩm hiện hữu Đầu tư vào việc gia tăng thường xuyên hàng lưu kho Bước vào một ngành kinh doanh mới Thay thế tài sản đầu tư cũ Mua lại trái phiếu cũ và thay bằng trái phiếu mới Chiến dịch quảng cáo Thuê tài sản Nghiên cứu và phát triển Sáp nhập và mua-tiếp quản công ty Giáo dục và đào tạo 3 Chi đầu tư Một khoản chi tiền mặt được kỳ vọng là sẽ tạo ra một dòng lợi nhuận tiền mặt trong tương lai trong thời gian hơn một năm. Dự toán vốh đầu tư Quá trình lập kế hoạch để mua những tài sản mà sinh lợi từ những tài sản đó được kỳ vọng là sẽ tiếp tục trong hơn một năm. Đa phần liên quan đến TSCĐ vô hình hữu hình. Là quyết định chủ yếu tạo ra giá trị gia tăng cho công ty. 2 Phân loại các dự án Dự án độc lập Việc chấp nhận hay bác bỏ dự án này không ảnh hưởng đến những dự án khác. Dự án loại trừ lẫn nhau Chấp nhận dự án này là tự động bác bỏ dự án kia. Dự án phụ thuộc Việc chấp nhận dự án này phụ thuộc vào việc chọn một dự án khác. 4 1 Nguyên tắc dự toán vốn đầu tư cơ bản Mở rộng sản lượng cho tới khi doanh thu biên bằng chi phí biên. Đầu tư trước hết vào những dự án có khả năng sinh lời cao nhất. Tiếp tục chấp nhận các dự án cho tới khi suất sinh lợi vẫn còn cao hơn chi phí biên của vốn MCC Quá trình dự toán vốn đầu tư Bước 1 Lập các đề xuất dự án Bước 2 Ưdc lưựng ngân húi CF Bước 3 Đánh giá các phưởng án và chọn lựa dự án Bước 4 Rà soát lại trước khi quyết định Các vân đề về dự toán vốn đầu tư Trong nhất thời ta không thể biết hết mọi dự án được. Thị trường công nghệ và chiến lưực công ty thay đổi có thể làm cho các dự án hiện hành trở nên lối thời và làm cho những dự án mới trở nên có lời. Khó khăn trong việc xác định biến động của MCC Tình trạng không chắc chắn trong các giá trị ước lưựng ngân lưu. 6 Quá trình dự toán vốn đầu tư NPV - 1 0 CF---------------------iy- 1 r r Bước 1 Xác định ngân lưu của dự án - Xác định Io ngân húi năm đầu tiên của dự án - Xác định NCFX t4 ngân húi giai đoạn giữa - Xác định

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.