TAILIEUCHUNG - Tên của nguyên tố mới 112 sẽ là gì?

Việc đặt tên cho các nguyên tố mới trong Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học từng là câu chuyện chứa đựng đầy bất hoà và chia rẽ không đáng có trong giới khoa học thế giới. | Tên của nguyên tố mới 112 sẽ là gì Việc đặt tên cho các nguyên tố mới trong Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học từng là câu chuyện chứa đựng đầy bất hoà và chia rẽ không đáng có trong giới khoa học thế giới. Câu chuyện khoa học tuần này sẽ đề cập đến vấn đề này khi việc đặt tên cho nguyên tố mới 112 đang là thời sự trong nhũng người quan tâm lĩnh vực các nguyên tố siêu nặng cuối bảng tuần hoàn nguyên tố. Lớn hay không lớn Cơ hội hiếm hoi dành cho những người đã phát minh và có vinh dự lớn là quyền đặt tên cho một nguyên tố trong Bảng tuần hoàn. Sau khi đã được kiểm nghiệm và khẳng định được thành phần của nguyên tố 112 Sigurd Hofmann người lãnh đạo nhóm các nhà khoa học vừa được Hiệp hội Hóa học Cơ bản và Ứng dụng IUPAC giao nhiệm vụ đặt tên cho nguyên tố 112 mà họ phát minh và đội ngũ của ông lại có thêm một dịp nữa được ghi dấu ấn của mình vào lịch sử khoa học. Mặc dù việc đặt tên một nguyên tố thường gây ra những bất hoà nhiều khi rất sâu sắc nhưng lần này Sigurd không đến nỗi quá mất ăn mất ngủ. Khi nhà hoá học Mỹ trước đây Seaborg nghe tin nguyên tố 106 được lấy tên của mình để gọi ông rất bất ngờ và rưng rưng xúc động nói rằng vinh dự này còn lớn hơn so với lần ông được giải Nobel. Với thành tích lớn trong lĩnh vực khoa học trong những năm qua nhiều người nghĩ chắc phòng thí nghiệm của Sigurd cũng sẽ làm một cái gì đó tương tự. Thế nhưng Hofmann lại chẳng phải là một nhà khoa học hiếu danh hoặc đa cảm. Khác với Oliver Sacks người tiếp cận Bảng tuần hoàn bằng sự sùng bái mang nặng tính chất tôn giáo vị giáo sư người Đức này Hofmann không để tình cảm lôi cuốn trong việc đặt tên thánh cho đứa con tinh thần của mình. Thực vậy khi đặt câu hỏi với ý định được nghe câu trả lời đầy tình cảm với sự nghiệp ông từng gắn bó suốt đời - Bảng tuần hoàn có ý nghĩa gì đối với ông -Hofmann trả lời một cách dửng dưng Đối với tôi Bảng tuần hoàn là cách tổ chức các nguyên tố trên cơ sở số proton và các tính chất hoá học liên quan. Nó chẳng khác gì khi hỏi Vợ ông có ý nghĩa gì đối .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.