TAILIEUCHUNG - Luận văn: Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty Nam Hà Nội - 3

Trong khối ASEAN Singapo là thị trường nhập khẩu lớn nhất của công ty . Các mặt hàng xuất sang chủ yếu là cà phê, hạt tiêu, hải sản . Thị trường Singapo không chỉ là thị trường tiêu dùng sản phẩm cuối cùng mà phần lớn hàng hoá nhập về đều được chế biến lại thành sản phẩm tinh chế để xuất khẩu sang các nước khác. Có thể nói đây là điều mới thu gom sản phẩm xuất khẩu đi các thị trường Âu, Mỹ, Nhật Bản | Bảng 10 Tỷ lệ xuất khẩu sang các nước ASEAN TT Năm thị trường 1994 1995 1996 1997 1998 1 TháiLan 6 1 3 8 5 4 5 3 13 2 Lào 0 00 0 015 1 09 0 07 1 08 3 Philippin 0 00 0 00 0 00 0 31 2 19 4 Singapo 55 57 53 36 2 42 30 33 39 5 Inđônêxi a 0 82 1 06 4 80 1 03 0 00 6 Malaixia 1 63 2 10 1 01 0 067 1 09 cộng 63 55 64 58 48 50 48 71 40 80 Trong khối ASEAN Singapo là thị trường nhập khẩu lớn nhất của công ty . Các mặt hàng xuất sang chủ yếu là cà phê hạt tiêu hải sản . Thị trường Singapo không chỉ là thị trường tiêu dùng sản phẩm cuối cùng mà phần lớn hàng hoá nhập về đều được chế biến lại thành sản phẩm tinh chế để xuất khẩu sang các nước khác. Có thể nói đây là điều mới thu gom sản phẩm xuất khẩu đi các thị trường Âu Mỹ Nhật Bản. Đặc biệt trong năm 1998 thị trường Đài Loan là thị trường đứng thứ hai sau Singapore nhập hàng của công ty chiếm 19 9 trong tổng kim ngạch xuất khẩu của công ty . Các thị trường như Thái Lan Hồng Công Hàn Quốc cũng là những thị trường lớn song trong các năm 1997-1998 cuộc khủng hoảng tiền tệ đã ảnh hưởng rất lớn đến kim ngạch nhập khẩu của các thị trường này. Trong các thị trường ở Châu á thị trường Nhật Bản là thị trường thiên về tiêu thụ cuối cùng công ty xuất sang Nhật chủ yếu là hàng thủ công mỹ nghệ thuỷ hải sản đã chế biến dụng cụ thể thao. Từ 1994-1998 thị trường xuất khẩu của công ty đã được mở rộng rất lớn. Sản phẩm của công ty đã được xuất sang các thị trường xa như EU Mỹ. Đây là các thị trường mới song đòi hỏi yêu cầu về chất lượng bao bì 47 bảo hành nghiêm ngặt và việc thâm nhập thị trường này bị ngăn cản bởi hàng vào phi thuế quan. Mặc dù vậy kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường này vẫn tăng hàng năm. Cụ thể năm 1996 thị trường EU chiếm 18 99 tổng kim ngạch xuất khẩu của công ty năm 1997 là 21 2 năm 1998 là 23 6 . Đặc biệt hơn cả là thị trường Mỹ năm 1995 hàng của công ty bắt đầu vươn đến thị trường này mà đến 1997 đã USD. Đây là thị trường mới đầy tiềm năng song rất khó khăn cho việc thâm nhập vào thị trường Một số thị .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.