TAILIEUCHUNG - ĐÔNG-Y và SẠN THẬN (4)

Sạn thận chỉ là một chứng trong nhóm bệnh được gọi chung là Lâm lịch (Strangury). Những triệu chứng chung của Strangury gồm đi tiểu nhiều lần, bị đứt quãng, cảm giác đau khi tiểu kèm theo đau thắt nơi bụng dưới hoặc đau phát xuất từ phần dưới lưng rồi lan tỏa qua phần bụng Đông Y cổ truyền chia Lâm lịch thành : Khí lâm (Qi lin), gây ra bởi rối loạn 'Khí' Huyết lâm (Xue lin) , nước tiểu có kèm theo máu. Cao lâm (Gao lin), nước tiểu đục như có mỡ. Thạch lâm hay. | ĐONG-Y và SẠN THẬN 4 Sạn thận chỉ là một chứng trong nhóm bệnh được gọi chung là Lâm lịch Strangury . Những triệu chứng chung của Strangury gồm đi tiểu nhiều lần bị đứt quãng cảm giác đau khi tiểu kèm theo đau thắt nơi bụng dưới hoặc đau phát xuất từ phần dưới lưng rồi lan tỏa qua phần bụng. Đông Y cổ truyền chia Lâm lịch thành Khí lâm Qi lin gây ra bởi rối loạn Khí Huyết lâm Xue lin nước tiểu có kèm theo máu. Cao lâm Gao lin nước tiểu đục như có mỡ. Thạch lâm hay Sa lâm Shi lin nước tiểu có sạn Lao lâm Lao lin khó tiểu do ở cơ thể lao-lực Tuy Sạn thận chỉ là một trong năm chứng nhưng để biết rõ quan niệm của Đông Y chúng ta nên xét Ý niệm bệnh lý chung của Lâm lịch và sau đó xét riêng về Thạch lâm hay Sạn thận. Theo quan niệm của Đông Y thì lý do chính để gây ra Lâm lịch là sự tồn đọng của Nhiệt-Thấp tại Hạ Tiêu .Sau một thời gian lâu dài Lâm ịch có thể biến đổi từ một trạng thái Vượng sang trạng thái Suy hay trở thành một tình trạng phối hợp giữa Vượng và Suy. Tiến trình bệnh lý Tồn đọng Nhiệt-Thấp Nhiệt-Thấp tồn đọng nơi Hạ tiêu gây ra Lâm lịch. Nhiệt-Thấp có do ở Phong-tà ngoại nhập hay đưa vào cơ thể do ở ăn uống rượu dầu mỡ thực phẩm nóng nhiều gia ra sự tạo Nhiệt-thấp tại Trung-tiêu và sau đó đưa xuống Bàng đọng lâu dài tạo ra Thạch lâm. Nhiệt-thấp tiêu thụ Huyết trong tạng-phủ khiến huyết di chuyển hỗn loạn đưa đến Huyết lâm. Nhiệt-thấp tồn đọng nơi Hạ tiêu cũng gây ra hỗn loạn trong sự biến đổi Khí đưa đến sự mất quân bình trong điều-hòa tân dịch . Khí ứ tại Can Rối loạn Khí tại Gan tạo ra sự tồn đọng Khí của Gan và gây ra Nhiệt-Hỏa Từ Gan Hỏa đi xuống Hạ tiêu gây mất hoạt động bình thường của Khí tại Bàng quang. Do đó bệnh nhân đi tiểu khó và đau nước tiểu nhỏ giọt thay vì thành tia. đây là trạng thái Khí lâm. Suy Tỳ và Thận Sự tồn đọng kéo dài kiệt sức và rối loạn Khí do ở Nhiệt-thấp thêm vào với lão suy nhược sức do ở bệnh hoạn âu Khì bị giáng cả đều đưa đến tình trạng Nhược cả Tỳ lẫn Thận. Sự đi tiểu khó và đau nếu do

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.