TAILIEUCHUNG - Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng lập trình bằng ngôn ngữ visual basic trên java p4

Điều khiển RefEdit cũng tương tự như điều khiển Textbox, vì vậy có thể tham khảo thêm về điều khiển TextBox để biết thông tin về các phương thức và thuộc tính của điều khiển RefEdit. Khi thực hiện các thao tác sử dụng RefEdit, cần ghi nhớ những điểm sau: Điều khiển RefEdit trả về chuỗi chứa địa chỉ của vùng dữ liệu. Sau đó, có thể chuyển chuỗi đó thành đối tượng kiểu Range sử dụng đoạn mã tương tự như sau: Dim UserRange As Range Set UserRange = Range() . | thoại hiển thị khi gọi bằng VBA không hoàn toàn giống như khi gọi thông qua trình đơn trong Excel. Chính vì vậy chẳng có cách nào khác ngoài việc thử nghiệm để kiểm tra hoạt động của các hộp thoại. CHÚ Ý Các hộp thoại hiển thị khi gọi bằng VBA không hoàn toàn giống như khi gọi thông qua trình đơn trong Excel. Trong trường hợp của hộp thoại Go To khi hiển thị bằng VBA nút Special bị mờ đi không hoàn toàn giống như khi chọn từ trình đơn Edit Go To. Go To Go to c 2 lộp thoại Go T gọi bằng VBA c 5 ÍDỈ9 A 1 Nút Sf dã bị mờ Reference Special. OK 2 Ngoài ra còn có một vấn đề khác nữa đó là việc không thể hiển thị được các hộp thoại có nhiều thẻ khác nhau. Lấy ví dụ với hộp thoại Format Cell không có cách nào để hiển thị đầy đủ hộp thoại này với nhiều thẻ khác nhau từ VBA thay vào đó chỉ có thể hiển thị một thẻ tại một thời điểm. Đoạn mã sau chỉ hiển thị được thẻ Alignment của hộp thoại Format Cells xlDialogAlignment .Show Để hiển thị các thẻ khác trong hộp thoại Format Cells phải sử dụng riêng lẻ các hằng số đã được định nghĩa trước I như xlDialogFormatNumber xlDialogBorder xlDialogCellProtection xlDialogPatterns hoặc xlDialogFontProperties. CHƯƠNG IV LẬP TRÌNH TRÊN MICROSOFT EXCEL Có rất nhiều hằng số được định nghĩa trước tương ứng với một hộp thoại trong Excel. Danh sách đầy đủ các hằng số này có thể được tra cứu với Object Browser 1. Trong mô đun mã lệnh VBAIDE nhấn F2 để khởi động Object Browser. 2. Trong cưa sô Object Browser chọn Excel ở danh sách phía trên. 3. Trong danh sách thứ 2 gõ vào xlDialog. 4. Kích chuột vào biểu tượng hình ống nhòm. CHÚ Ý Hiển thị một hộp thoại không đúng ngữ cảnh sẽ làm phát sinh lỗi. Ví dụ như khi đang chọn một chuỗi số liệu trong một biểu đo mà lại hiển thị hộp thoại Fonts hằng số fzzzzi xlDialogFontProperties thì sẽ xuất hiện thông báo lỗi bởi vì hộp thoại này xuất hiện trong tình huống này là không thích hợp. Dưới đây là danh số một số hằng số hay được sử dụng Hằng số Mô tả xlDialogOpen Hộp thoại Open .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.