TAILIEUCHUNG - Báo cáo: Nghiên cứu tiếp thu và phát triển công nghệ điện thoại di động 3g

Công nghệ thông tin di động 3G ra đời với mục tiêu mang lại khả năng cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ cho khách hμng ở mọi nơi, mọi lúc. Mặc dù đã đ−ợc đề cập đến từ nhiều năm tr−ớc đây với tên gọi “ Mạng thông tin di dộng mặt đất t−ơng lai”, nh−ng công nghệ nμy mới chỉ thực sự đ−ợc nghiên cứu, chuẩn hoá một cách toμn diện vμ hệ thống trong thời gian gần đây. Các nghiên cứu ban đầu về 3G đều mong muốn hướng tới một hệ thống có tiêu chuẩn chung, có tính thống. | BBCVT VKHKTBĐ BỘ BUƯ CHÍNH VIỄN THÔNG Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện 122 Hoàng Quốc Việt Hà Nội Báo cáo tổng kết khoa học và kỹ thuật Đề tài cấp nhà nước NGHIÊN cứu TIẾP THU VÀ PHAT TRIEN CÔNG NGHỆ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 3G MÃ số KC TS. Đặng Đình Lâm 5865 06 6 2006 Hà Nội 12-2003 1 BỘ BUƯ CHÍNH VIÊN THÔNG Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện 122 Hoàng Quốc Việt Hà Nội Báo cáo tổng kết khoa học và kỹ thuật Đề tài NGHIÊN cứu TIẾP THU VÀ PHÁT TRIEN CÔNG NGHỆ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 3G TS. Đặng Đình Lâm Hà Nội 12-2003 Bản thảo viết xong 12 2003 Tài liệu này được chuẩn bị trên cơ sở kết quả thực hiện Đề tài cấp Nhà nước mã số 2 Danh sách những người thực hiện TT Họ tên Cơ quan công tác Nhánh 1 Khảo sát phân tích đánh giá hiện trạng phát triển công nghệ thông tin di động tại Việt Nam A Chủ trì đề tài nhánh Lê Tiến Tý Ban Viễn thông - Tổng Công ty BC-VT B Cán bộ tham gia nghiên cứu 1 ThS. Nguyễn Văn Yên Ban Viễn thông - Tổng Công ty BC-VT 2 Ngô Minh Tâm Ban Viễn thông - Tổng Công ty BC-VT 3 Ngô Tuyết Hạnh Ban Viễn thông - Tổng Công ty BC-VT C Cộng tác viên 1 Nhánh 2 Dự báo nhu cầu phát triển các dịch vụ thông tin di động đến 2020 ở Việt Nam A Chủ trì đề tài nhánh TS. Đinh Văn Dũng Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện B Cán bộ tham gia nghiên cứu 1 Nguyễn Trung Thành Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện 2 Nguyễn Quang Vinh Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện 3 Biện Văn Quang Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện 4 Cao Huy Phương Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện C Cộng tác viên 1 Nhánh 3 Phân tích lựa chọn tiêu chuẩn công nghệ thông tin di động A Chủ trì đề tài nhánh TS. Chu Ngọc Anh Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện B Cán bộ tham gia nghiên cứu 1 Nguyễn Huy Quân Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện 2 Trần Anh Tú Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện 3 C Cộng tác viên 1 Nhánh 4 Biên soạn một số tiêu chuẩn 2 5G và 3G A Chủ trì đề tài nhánh TS. Lê Xuân Công Vụ KHCN - Bộ Bưu chính Viễn thông B Cán bộ tham gia nghiên cứu 1 Đinh Quang Trung Vụ KHCN - Bộ Bưu chính Viễn thông 2 Đỗ Xuân Bình Vụ KHCN - Bộ Bưu .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.