TAILIEUCHUNG - DINH DƯỠNG và SẠN THẬN (2)

Những người đã bị Sạn thận, sau khi được điều trị sẽ có khoảng 40 % nguy cơ bị tái phát trong vòng 5 năm và 80 % nguy cơ trong vòng 25 năm sau đó Bệnh Sạn thận đã được mọi giới Y-học chuyên môn đồng ý là có thể ngừa và tránh tái phát bằng các phương thức dinh-dưỡng BS Stanley Goldfarb Giáo sư tại Trường ĐH Y Khoa Pennsylvania (Philadelphia) đã ghi nhận: 'Thay đổi cách ăn uống làm giảm được đến 50% nguy cơ tái phát Sạn thận'. Các Nhà nghiên cứu tại Mayo. | DINH DƯỠNG và SẠN THẬN 2 Những người đã bị Sạn thận sau khi được điều trị. sẽ có khoảng 40 nguy cơ bị tái phát trong vòng 5 năm. và 80 nguy cơ trong vòng 25 năm sau đó. Bệnh Sạn thận đã được mọi giới Y-học chuyên môn đồng ý . là có thể ngừa và tránh tái phát bằng các phương thức dinh-dưỡng. BS Stanley Goldfarb Giáo sư tại Trường ĐH Y Khoa Pennsylvania Philadelphia đã ghi nhận Thay đổi cách ăn uống làm giảm được đến 50 nguy cơ tái phát Sạn thận . Các Nhà nghiên cứu tại Mayo Clinic cho thấy 58 trong số 108 Bệnh nhân Sạn thận chữa trị tại Viện và làm theo các chỉ dẫn về ăn tránh được việc phải trở lại Bệnh viện. trong 5 năm sau đó Quy luật chung cho tiến trình tạo Sạn thận tùy thuộc vào 5 yếu tố Chất đạm Sodium Oxalate Calcium và Chất lỏng. 1- Vấn đề CHẤT ĐẠM Nếu muốn tránh bị Sạn thận. việc đầu tiên nên lảm có lẽ là bớt tiêu thụ. Thịt nhất là nơi những người ăn nhiều. hơn 200 gram mỗi ngày. Lý do được giải thích là ăn chất đạm động vật làm tăng nồng độ các chất được cho là nguyên liệu tạo ra Sạn như Calcium Oxalate và Uric acid. Sạn thận thường dễ xẩy ra nơi những người ăn nhiều thịt. nguy cơ bị Sạn có thể tăng đến 30 theo một nghiên cứu của ĐH Harvard. Những người ăn chay vegetarian ít bị Sạn thận hơn những người ăn thịt khoảng 30 . Ăn chay mang vào cơ thể nhiều chất sơ fiber vốn vẫn được xem là chất giải độc cho việc tạo Sạn. Các nghiên cứu còn cho thấy khi người ăn chay đổi sang dùng độ Calcium trong nước tiểu tăng lên. Eur Urol 8-82 Vai trò của Chất sơ fiber trong việc ngừa Sạn cũng đáng chú ý Trong một nghiên cứu Tại Stone Clinic ở Halifax Infirmary Hospital Nava Scotia 21 người được cho ăn theo một chế độ ít protein ít calcium ít oxalate. Sau 90 được cho ăn thêm 10 gram chất sơ dinh-dưỡng ngày dưới dạng bánh biscuits. lượng Calcium trong nước tiểu còn được hạ giảm hơn nữa Tuy lý do chưa được rõ nhưng theo các nhà nghiên cứu thì càng ăn nhiều chất có thể kết dính được nhiều calcium và oxalate nơi ruột do đó bớt được calcium .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.