TAILIEUCHUNG - Chế Bồng Nga Phần 2

Chế Bồng Nga Phần 02 Dinh quan trấn thủ Hoá Châu Ðỗ Tử Bình, sớm hôm ấy, có vẻ tấp nập khác thường. Hình như vừa xảy ra một việc gì nghiêm trọng lắm. Các hàng văn, võ quan liêu được lệnh vời khẩn cấp tụ cả trước phủ đường. Ai nấy xì xào hỏi nhau: - Lạ quá, không biết chuyện gì? - Giặc Tầu tràn sang chăng? - Trong triều nội biến chăng? - Hay có bọn Hời (Chiêm Thành) nào định quấy rối? - Có lẽ chỉ quan Ðô tướng biết rõ việc bí mật này. Trần Thế. | Chế Bông Nga Phần 02 Dinh quan trấn thủ Hoá Châu Đỗ Tử Bình sớm hôm ấy có vẻ tấp nập khác thường. Hình như vừa xảy ra một việc gì nghiêm trọng lắm. Các hàng văn võ quan liêu được lệnh vời khẩn cấp tụ cả trước phủ đường. Ai nấy xì xào hỏi nhau - Lạ quá không biết chuyện gì - Giặc Tầu tràn sang chăng - Trong triều nội biến chăng - Hay có bọn Hời Chiêm Thành nào định quấy rối . - Có lẽ chỉ quan Đô tướng biết rõ việc bí mật này. Trần Thế Hưng lắc đầu - Tôi cũng như các ngài vậy thôi. Ta hãy chờ xem. Thế Hưng vừa dứt lời cửa phủ đã rộng mở. Đỗ Tử Bình tiến ra. Trên khuôn mặt cương quyết đôi mắt sáng long lanh. bộ râu hùm điểm bạc lởm chởm quanh cặp môi dầy. - Chào các quan. Văn võ cúi đầu kính cẩn. Đỗ công nói tiếp - Các ngài hãy theo bản chức vào mật thất bàn việc. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Sự gì đã phải bàn trong mật thất thì không những đáng cho ai nấy ngạc nhiên mà còn nên e ngại nữa. Qua mấy dẫy hành lang vắng ngắt đám đông tới trước một cánh cửa lim to. Đỗ Công thân mở khoá - Mời các ngài vào đây. Gian phòng bí mật mới trơ trụi làm sao Chính giữa một chiếc bàn vuông rộng khuất dưới lần nỉ tím buông sát đất. Hai bên song song hai lớp ghế bành. Tất cả đồ trang tiết chỉ có một cái giá cắm chừng mươi đạo binh phù. Đỗ Công nhắc lại một lần nữa giọng thấp hẳn xuống - Các ngài vào đây. Khi văn võ ngồi yên. Đỗ công nói - Thấy lệnh triệu các ngài chắc đã đoán có việc chi khẩn cấp và quan trọng lắm. Các ngài quả thực không nhầm. Ngừng một lát Đỗ công tiếp theo - Dụ Tôn Hoàng đế gia băng rồi. Nước Đại nam nhà hiện nay vô chủ Các quan thất sắc. - A . - Triều đình muốn tôn Cung Định Vương nhưng ý Thái hậu lại muốn lập người con nuôi Cung Túc Vương. - Lập Dương Nhật Lễ làm vua - Phải. - Nước ta loạn đến nơi rồi Đem con một đứa ả đào tôn làm chủ một nước lớn. Ngai rồng còn chi là thể thống tôn nghiêm - Các thân thần cũng nghĩ thế nên đồng lòng phản đối và quyết trừ Dương Nhật Lễ rước Cung Định Vương lên ngôi. Ai nấy hớn hở - Có thế chăng Đỗ Công vẫy tay - Các ngài chóo vội .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.