TAILIEUCHUNG - Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý khúc xạ ánh sáng quang hình học p10

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý khúc xạ ánh sáng quang hình học p10', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Các khối nhìn mặt dS từ nguồn sáng dn l-S s r2 r2 Quang thông đến dS dộ Ido MS T r2 Độ rọi trên mặt dS dộ _ I cosi E dS r 5. Quang thông đi qua một quang hệ. Chúng ta cần biết độ chói và độ rọi của ảnh mà quang hệ cho. Giả sử vật dS đặt vuông góc với quang trục của thấu kính L và cách thấu kính một đoạn s. Diện tích dS là ảnh của dS cho bởi thấu kính với khoảng cách đến thấu kính là s . Hình 61 Gọi B là độ chói của vật theo hình quang thông do vật truyền qua thấu kính là dộ BdSdQ hay B s dQds trong đódQ nr2 s2 r bán kính của thấu kính là góc khối ta nhìn thấu kính từ vật. Vì khi qua thấu kính có một phần quang thông hệ bị hấp thụ nên quang thông truyền tới ảnh dS là dộ mdộ mBdSdQ với m 1 Toàn bộ quang thông dộ truyền về ảnh. Độ chói B của ảnh là w B 1116 B dQ ds mBdS dQ Trong đóG là góc khối ta nhìn thấu kính từ ảnh. Chú ý rằng dQ dS s_ dS 2 1 _1 dQ dS s2 dS p p2 1 p lằ độ phóng đại dai cua quang hệ từ va ta có p m p Như vậy độ chói của ảnh tỉ lệ với độ chói của vật Độ rọi của ảnh độ Bd S. do E m dQ mBđ . đS đ S p2 Hay tính theo d Q ta có E mBd Q Độ rọi của ảnh phụ thuộc vào độ chói của vật vào góc khối dQ hoặc dQ các góc khối ta nhìn thấu kính từ vật hoặc từ ảnh . Chương II GIAO THOA ÁNH SÁNG Trong phần quang hình học chúng ta đã nghiên cứu qui luật truyền của chùm tia sáng qua các môi trường còn bản chất của ánh sáng chưa được chú trọng tới. Tiếp theo đây chúng ta sẽ thấy với các điều kiện chung cho mọi sóng trong miền chồng chất của hai chùm tia sáng có xảy ra hiện tượng giao thoa nhiễu xạ . Các hiện tượng này làm biểu lộ rõ bản chất sóng của ánh sáng. . HÀM SỐ SÓNG - CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CỦA SÓNG ÁNH SÁNG. 1. Hàm số sóng. Sóng ánh sáng phát đi từ nguồn S được biểu diễn bằng hàm số tuần hoàn theo thời gian. s a cos cost ọ 0 . s là ly độ a là biên độ w là tần số vòng mạch số . Đại lượng ọ wt ọ0 được gọi là pha của sóng ọ0 là pha ban đầu khi t 0 . Hàm biểu diễn chấn động tại một điểm xác định trong không gian .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.