TAILIEUCHUNG - NGHỈ HƯU

Ai cũng vậy, làm việc đến một tuổi nào đó thì cần nên nghỉ. Tuy luật không bắt buộc mình phải nghỉ nhưng thông thường thì thiên hạ nghỉ khi họ được 65 tuổi. Đây là tuổi được xem là già, và được luật pháp cho lãnh tiền cao niên pension du Canada hay old age pension. Tuy không nhiều nhưng có vẫn còn hơn không. Thế hệ baby boomer nay đều bước hết qua ngưỡng cửa 60-65 tuổi, nên kẻ trước người sau đã bắt đầu nghỉ hưu rồi. Người viết đã gác kiếm từ quan nghề đâm. | NGHỈ HƯU Ai cũng vậy làm việc đến một tuổi nào đó thì cần nên nghỉ. Tuy luật không bắt buộc mình phải nghỉ nhưng thông thường thì thiên hạ nghỉ khi họ được 65 tuổi. Đây là tuổi được xem là già và được luật pháp cho lãnh tiền cao niên pension du Canada hay old age pension. Tuy không nhiều nhưng có vẫn còn hơn không. Thế hệ baby boomer nay đều bước hết qua ngưỡng cửa 60-65 tuổi nên kẻ trước người sau đã bắt đầu nghỉ hưu rồi. Người viết đã gác kiếm từ quan nghề đâm heo thuốc chó được tròn một năm rồi. Nói đúng ra là mình chỉ đổi job mà thôi. Từ một năm nay mình làm việc không lương hay là thiện nguyện trong tiệm cao đơn hoàn tán của bà xã và lãnh phần đi giao thuốc cho khách hàng. Sáng lái xe đưa bà chủ đi làm rồi lẩn quẩn đâu đó chờ lệnh. Lúc rãnh rỗi thì chui vô phòng phía sau laboratoire đọc báo đọc sách tìm tài liệu tìm ý để viết bài mệt thì làm một giấc sướng ghê. Trước ngày nghỉ hưu 5-6 năm cơ quan mình làm việc có gởi mình đi học một khóa gọi là chuẩn bị hưu trí préretraite. Khóa học kéo dài trong 3 ngày hết sức chán phèo và buồn ngủ. Họ dạy mình làm sao tổ chức cuộc sống cho thích hợp kế hoạch chi thu tiền bạc ra sao giữ gìn sức khoẻ như thế nào và đặc biệt nhất là vấn đề 24 24 phải ở bên xếp thì hãy liệu hồn Điện cao thế có thể xẹt bất tử không cần báo trước. Ai sao mình không biết chớ đối với mình đây thì đó là chuyện nhỏ lặt vặt nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ đó. Vã lại đã sống với nhau 35 năm rồi mình cũng đã trở nhiễm. Trước khi nghỉ hưu mình cũng có hỏi ý kiến các bạn trong trang Khoa Học Đời Sống. Rất nhiều bạn trong đó có Bác sĩ Nguyễn Ý Đức và bạn Lẩm Cẩm đã đưa ra nhiều ý kiến rất hay giúp mình cũng an lòng phần nào. Nhưng nghỉ hưu trong lúc bà xã còn bận đi làm thì cũng không ổn lắm. Vậy là hai đứa mới tính già tính non lợi dụng tình hình kinh tế khó khăn bà xã cũng đã quyết định dẹp tiệm sau 20 năm chôn chân sau quầy thuốc bất kể mưa gió bão bùng tuyết rơi ngập lối. Cần phải nghỉ lúc mình còn sức khoẻ để đi đây đi đó chớ chần chờ dám hui

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.