TAILIEUCHUNG - Báo cáo: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thử nghiệm thiết bị thủy điện cực nhỏ cột nước thấp

Tua bị thủy điện là một bộ phận chính của máy thủy điện cực nhỏ. Máy thủy điện cực nhỏ được sử dụng rộng rãi từ nhiều năm nay tại các vùng núi và tring du nơi có các nguồn nhỏ để cung cấp điện sinh hoạt cho cư dân địa phương vùng sâu vùng xa. Cá máy thủy điện cực nhỏ được sử dụng từ trước tới nay chủ yếu là thiết bị của Trung Quốc. | BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG Viện Khoa Học Thủy Lợi 171 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội Báo cáo tổng kết Khoa học và Kỹ thuật Đề tài NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ THUỶ ĐIỆN cực NHỎ CỘT NƯỚC THẤP Chủ trì Ths. Hoàng Vân Thắng Thực hiện PGS. Lê Danh Liên Huỳnh TS. Bùi Quốc Thái W-3 Bản thảo viết xong 10 - 2003 Tài liệu này được chuẩn bị trên cơ sở kết quả thực hiện Đề Tài cấp Nhà nước mã số KC 07-04 W-3 MỤC LỰC Trang PHẦN I. NGHIÊN cúu TÍNH TOÁN THẾT KẾ PHẦN DẪN DÒNG CỦA TUA BIN THUỶ ĐIỆN cực NHỎ. 1 ĩ. Xác định các thông số tính toán của các loại tua bin thuỷ điện cực nhỏ ỈOOW 200W 500W và 1000W. 1 . Tua bin thuỷ điện cực nhỏ loại 100W cột nước 0 8 4- l 2m . 1 L2. Tua bin thuỷ điên cực nhỏ loại200W cột nước 0 8 4- l 2m. 3 . Tua bin thuỷ điện cực nhỏ loại 500w cột nước 1 4 4- l 6m . 4 . Tua bin thuỷ điện cực nhỏ loại 1000W cột nước 1 6 4-1 8m . 5 ỊỊ. Tính toán thiết kế profin cánh bánh công tác . 6 ĩỉỉ. Lựa chọn tính toán thiết kể tua bin mô hình cột nước thấp . 10 PHẦN n. KẾT CẤU VÀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO Tổ MÁY THUỶ ĐỆN cực NHỎ . 12 ỉ. Kết cấu của tổ máy thuỷ điện cực nhỏ . 12 1. Tua bin thuỷ điên . 12 2. Máy phát điện . 13 ĩỉ. Công nghệ chế tạo tua bin thuỷ điện cực nhỏ. 13 II. 1. Công nghê chế tạo tua bin nước . 13 1. Công nghê chế tạo mẫu cánh . 13 2. Công nghệ gia công các chi tiết của tua bin . 14 3. Buồng dẫn nước vào tua bin và ống xả . 14 . Công nghê chế tạo máy phát điện . 14 PHẦN in. NGHIÊN cúu THỰC NGHIỆM XÂY DỤNG CÁC ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH LÀM VIỆC CỦA TUA BIN . 15 ỉ. Xây dựng hệ thống thử nghiệm tổ máy thuỷ điện cực nhỏ . 15 ỈI. Phương pháp tiến hành thí nghiêm . lổ ỉỉỉ. Gia công số liệu thử nghiệm . 17 ỈV. Thí nghiệm xác định đặc tính mấy phát điện NCVc . 17 V. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm . 18 Phụ lục ỉ. Bảng các số liệu tính toán thiết kế cánh tua bin . 24 Phụ lục II. 1. Pro fin cánh bánh công tác và biểu đồ phân bố Vận tốc và áp suất tua bin Phụ lục . Pro fin cánh bánh công tác và biểu đồ phân bố Vân tốc và

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.