TAILIEUCHUNG - Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý khúc xạ ánh sáng quang hình học p8

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý khúc xạ ánh sáng quang hình học p8', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | vị trí chung của H và H . Với mắt trung bình các hằng số quang học đặc trưng cho mắt như sau - Tụ sốG 60 điốp - Tiêu cự ảnh G 23 mm - Tiêu cự vậtG 17 mm Người ta nhìn rõ được vật khi ảnh hiện lên võng mô của mắt. Các cơ của mắt hoạt động làm thay đổi độ cong của các mặt của thủy tinh thể sao cho ảnh của vật nằm trên võng mô. Đó là sự điều tiết của mắt. F 17mm S 1 23mm F Đối với mắt thường tiêu điểm F nằm đúng trên võng mô. Do đó không cần điều tiết mắt thường nhìn rõ vật ở xa vô cực. Ta nói điểm cực viễn V ở xa vô cực. Khi vật ở gần mắt phải điều tiết mới thấy rõ vật. Sự điều tiết tối đa khi vật ở cách mắt 15 cm đối với mắt trung bình . Điểm gần nhất C để mắt vẫn có thể nhìn rõ được vật sự điều tiết tối đa được gọi là điểm cực cận. Trường toàn phần mà mắt nhận được có kích thước góc vào khoảng 1300 theo phương thẳng đứng và 1600 theo phương nằm ngang. Năng suất phân ly trong vùng điểm vàng đối với mắt bình thường là 1. Cảm giác sáng mà mắt nhận được không mất ngay và còn kéo dàiG 0 1 giây sau khi ánh sáng thôi tác dụng. Vì vậy nếu nguồn sáng nhấp nháy lớn hơn 10 lần giây thì mắt không thể cảm biết được sự nhấp nháy này ta có cảm giác sáng liên tục. Kỹ thuật điện ảnh là một lợi dụng tính chất trên của mắt. 2. Các tật của mắt - cách chữa. Đối với mắt bình thường tiêu điểm F nằm đúng trên võng mô của mắt. điểm cực viễn V ở vô cực điểm cực cận C cách mắtG15 cm. Khoảng cách VC được gọi là khoảng cách thấy rõ của mắt hay phạm vi điều tiết của mắt . Với một mắt cận thị tiêu điểm F nằm ở trước võng mô do thủy tinh thể quá hội tụ . Phạm vi điều tiết ở gần hơn mắt bình thường điểm cực cận và cực viễn gần hơn đối với mắt thường . Đối với mắt viễn thị tiêu điểm F nằm ở sau võng mô do thủy tinh thể kém hội tụ . Điểm cực cận ở xa hơn so với mắt thường. điểm cực viễn là một điểm ảo. Để chữa các mắt cận và viễn thị người ta cần mang kính nghĩa là đặt thêm một thấu kính thích hợp trước mắt. Đối với mắt cận tụ số quá lớn nên cần mang thêm một thấu kính âm phân kỳ . Ngược lại mắt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.