TAILIEUCHUNG - Tả Quân Lê Văn Duyệt Một người có số phận khá kỳ lạ

Tả Quân Lê Văn Duyệt Một người có số phận khá kỳ lạ : Tả Quân Lê Văn Duyệt Con người này ít học. Nhưng lạ lùng thay là có được cái nhìn cởi mở hơn nhiều những đại thần và cả nhà vua học rộng, làu kinh sử của Khổng giáo. Ngài sống thanh liêm, muốn mở mang đất Gia Định này trù phú hơn mọi quốc gia khác ở trong vùng biển Đông Tiểu Sử : Dưới thời Gia Long- Minh Mệnh, Gia Định là cả một vùng rộng lớn . Năm 1832 sau khi Tả Quân Lê Văn Duyệt(LVD). | Tả Quân Lê Văn Duyệt Lê van Duyặl Một người có số phận khá kỳ lạ Tả Quân Lê Văn Duyệt Con người này ít học. Nhưng lạ lùng thay là có được cái nhìn cởi mở hơn nhiều những đại thần và cả nhà vua học rộng làu kinh sử của Khổng giáo. Ngài sống thanh liêm muốn mở mang đất Gia Định này trù phú hơn mọi quốc gia khác ở trong vùng biển Đông. Tiểu Sử Dưới thời Gia Long- Minh Mệnh Gia Định là cả một vùng rộng lớn . Năm 1832 sau khi Tả Quân Lê Văn Duyệt LVD từ trần chế độ Tổng Trấn Gia Định mới bị bãi bỏ. Minh Mạng chia trấn này thành sáu tỉnh. tên gọi Nam kỳ lục tỉnh có từ lúc đó xem chú thích LVD sinh năm Giáp Thân 1764 tại Cù Lao Hổ cạnh vàm Trà Lọt nay thuộc làng Hòa Khánh tỉnh Tiền Giang . Nội tổ là Lê Văn Hiếu từ Quảng Ngãi đi vào Nam sinh sống . Sau khi ông Hiếu qua đời cha LVD là Lê Văn Toại và thân mẫu là Phúc Thị Hào. .rời Trà Lọt đến ở tại vùng Rạch Gầm thuộc làng Long Hưng tỉnh Tiền Giang ngày nay. Ông sinh ra đã mang tật kín bẫm sinh ái nam ái nữ . Thuở nhỏ ít chịu học hành mà chỉ thích bắt chim đánh cá nhất là việc nuôi gà đá gà và tụ tập các trẻ trong làng chia phe tập trận đánh giặc . Sau này ông còn là người rất sành thú xem hát bội và thường tự tay cầm chầu . Tương truyền ông khỏe mạnh thông minh giỏi võ thuật tuy không học nhiều nhưng biết nhiều tuồng tích Tàu .Vì thế ông luôn ước ao trở thành hào kiệt như trong truyện xưa miêu tả mới 15 tuổi LVD đã nói sinh ở đời loạn không dựng cờ đánh trống đại tướng chép công danh vào sử sách không phải là trượng phu. Năm LVD lên 17 tuổi một cơ may đến với ông là đêm hôm đó chúa Nguyễn bị quân nhà Tây Sơn đuổi gấp. Nhờ mưa to gió lớn thuyền của đối phương không đuổi kịp . Nhưng khi đến Vàm Trà Lọt thì thuyền chở chúa bị sóng lớn làm cho suýt chìm. LVD xuất hiện đúng lúc cứu NPA thoát nạn. Biết là gặp dòng dõi chúa Nguyễn cụ Lê Văn Toại hết sức cung kính cho tất cả tạm trú ở đây nhân đó ông được NPA tuyển dụng làm thái giám . Ít lâu sau LVD được phong làm Cai Cơ trông coi nội năm 1789 ông bắt đầu đứng vào hàng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.