TAILIEUCHUNG - Trình duyệt tốt nhất trên Windows và Mac OS X

Theo thử nghiệm của webiste Tom's Hardware giữa 5 trình duyệt phổ biến, trình duyệt tốt nhất trên Windows là Google Chrome 13 và trên Mac OS X là Safari . Website Tom's Hardware đã tiến hành thử nghiệm toàn diện 5 trình duyệt web nổi tiếng nhất theo hơn 40 tiêu chí đánh giá. Điểm đặc biệt của kỳ thử nghiệm lần này là các nhà nghiên cứu đánh giá hoạt động của trình duyệt không chỉ trên hệ điều hành phổ biến là Windows mà cả với Mac OS X. Thử nghiệm được tiến hành với phiên bản. | Trình duyệt tốt nhất trên Windows và Mac OS X Theo thử nghiệm của webiste Tom s Hardware giữa 5 trình duyệt phổ biến trình duyệt tốt nhất trên Windows là Google Chrome 13 và trên Mac OS X là Safari . Website Tom s Hardware đã tiến hành thử nghiệm toàn diện 5 trình duyệt web nổi tiếng nhất theo hơn 40 tiêu chí đánh giá. Điểm đặc biệt của kỳ thử nghiệm lần này là các nhà nghiên cứu đánh giá hoạt động của trình duyệt không chỉ trên hệ điều hành phổ biến là Windows mà cả với Mac OS X. Thử nghiệm được tiến hành với phiên bản mới của các trình duyệt gồm Google Chrome 13 Firefox Internet Explorer 9 Opera và Safari . Các nhà thử nghiệm cho biết Google Chrome 13 đã giành chiến thắng trình duyệt khác trên Windows xếp thứ hai là Firefox thứ ba là Internet Explorer 9. Opera xếp thứ tư còn Safari dành cho Windows tỏ ra chán nhất. iều thú vị là các kết quả thử nghiệm trên Mac OS X Lion lại khác hẳn trên Windows. Cụ thể Safari đã chiến thắng tất cả khi hoạt động trên nền tảng hệ điều hành thân thuộc còn Opera và Google Chrome 13 chia sẻ vị trí thứ hai. Tệ hơn cả khi hoạt động trên Mac OS X Lion là Firefox . Trong thử nghiệm này không có sự tham gia của Internet Explorer 9 vì trình duyệt này không tương thích Mac OS X. Trong phần tóm tắt kết quả thử nghiệm các nhà nghiên cứu đưa ra đánh giá về tốc độ khởi động trình duyệt thời gian tải và mức độ tương thích với các trang web mức độ chiếm dụng bộ nhớ hỗ trợ các chuẩn HTML5 và CSS3 năng suất xử lý Flash Java Silverlight HTML5 và WebGL cùng các thông số khác. Điều ngạc nhiên là Internet Explorer 9 không chứng tỏ hiệu suất cao khi xử lý Silverlight - nền tảng đa phương tiện cho web do chính Microsoft phát triển. Khi thử nghiệm trên Windows trình duyệt thắng về xử lý Silverlight lại là Opera . Google Chrome 13 và Firefox đạt điểm mạnh Strong còn Internet Explorer 9 chỉ được điểm đạt Acceptable . Trong khi đó ở phần thử nghiệm với một trong các đối thủ cạnh tranh chính của Silverlight

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.