TAILIEUCHUNG - Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng các phương pháp lập trình ajax trên autocad p6

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích khả năng ứng dụng các phương pháp lập trình ajax trên autocad p6', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | End Sub Tạo văn bản nhiều dòng MText Đối với các đoạn văn bản dài và phức tạp nên sử dụng đối tượng văn bản nhiều dòng - MText. Văn bản nhiều dòng được bố trí nằm trọn trong một bề rộng nhất định nhưng lại có thể mở rộng vô hạn theo chiều đứng. Ngoài ra đối tượng MText còn có thể được định dạng chi tiết đến từng từ hoặc từng ký tự. Mặc dù có nhiều dòng nhưng chúng thuộc về một đối tượng duy nhất. Đối tượng này có thể di chuyển xoay xóa sao chép lấy đối xứng co giãn hoặc thay đổi tỷ lệ. Để tạo đối tượng MText sử dụng phương thức AddMText. Cú pháp của phương thức này như sau . Set RetVal InsertionPoint Width Text Tham số Giải thích InsertionPoint Kiểu Variant thực chất là mảng 3 phần tử kiểu Double chứa toạ độ điểm bắt đầu chèn văn bản. Width Kiểu Double xác định chiều rộng của đoạn văn bản được hiển thị. Giá trị của tham số này phải là số dương. Nếu nhập vào giá trị 0 chương trình sẽ báo lỗi. Textstring Kiểu String là chuỗi sẽ được hiển thị trên bản vẽ. RetVal Đối tượng kiểu MText tham chiếu đến đối tượng văn bản nhiều dòng vừa mới được tạo. Thay vì sử dụng tham số Height như phương thức AddText phương thức AddMText sử dụng tham số Width vì đối tượng MText có thể được hiển thị trên nhiều dòng. Đoạn mã sau sẽ minh hoạ cách thức sử dụng phương thức AddMText Sub VD_AddMtext Dim MTextObj As AcadMText Dim corner 0 To 2 As Double Dim width As Double Dim text As String corner 0 0 corner 1 10 corner 2 0 width 5 text Day la chuoi van ban cua doi tuong MText Tạo đối tượng MText Set MTextObj corner width text ZoomAll End Sub . Làm việc với đối tượng SelectionSet Đối tượng SelectionSet thực chất là một tập đối tượng dùng để chứa các đối tượng được chọn trong bản vẽ đối tượng hình học tuy nhiên để tránh nhầm lẫn ta gọi nó là một đối tượng. Mỗi đối tượng SelectionSet đều có nhiều phương thức khác nhau dùng để thêm các đối tượng hình học vào trong nó. Thông thường khi cần hiệu chỉnh chỉ với một đối tượng hình học duy nhất ta chỉ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.