TAILIEUCHUNG - Phân bón cho cây sắn (khoai mì)

1. Đặc điểm nông học và yêu cầu ngoại cảnh: Cây sắn có khả năng thích ứng cao với những điều kiện sinh thái khác nhau, có thể trồng được từ 30 vĩ độ Bắc đến 30 vĩ độ Nam và ở độ cao đến . Cây có thể phát triển được ở vùng có lượng mưa từ 600mm đến 1500mm. Mặc dù chịu được hạn, nhưng năng suất giảm khi gặp hạn. Nhiệt độ thích hợp từ 15-29oC. Săn có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau, ngay cả những khu vực đất có độ phì thấp. 2 | Phân bón cho cây săn khoai mì 1. Đặc điêm nông học và yêu câu ngoại cảnh Cây sắn có khả năng thích ứng cao với những điều kiện sinh thái khác nhau có thể trồng được từ 30 vĩ độ Bắc đến 30 vĩ độ Nam và ở độ cao đến . Cây có thể phát triển được ở vùng có lượng mưa từ 600mm đến 1500mm. Mặc dù chịu được hạn nhưng năng suất giảm khi gặp hạn. Nhiệt độ thích hợp từ 15-29oC. Săn có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau ngay cả những khu vực đất có độ phì thấp. 2. Kỹ thuật trồng Thời vụ trồng sắn ở các tỉnh Tây nguyên và Đông Nam Bộ bắt đầu từ tháng 3-4 hàng năm thu hoach sau 10-12 tháng trồng. Khoảng cách từ 70 x 100 cm tương đương 1400 hốc ha. Sắn có thể được trồng trên luống hoặc trồng theo đường đồn mức trên các vùng đất dốc. 3- Nhu câu và vai trò các chất dinh dưỡng với cây săn Đạm cần cho sự tổng hợp protein phát triển thân lá tích lũy chất đạm cây kém phát triển lá màu lục nhạt hơi vàng ở ngọn. Muốn tăng năng suất phải bón đạm với liều lượng cao. Đặc biệt là các giống sắn cao sản lượng đạm phải sử dụng tương đối là thành phần cấu tạo của tế bào sống tham gia vào qúa trình tạo thành tinh bột. Cây sắn có thể thu hút lân trong đất ở nồng độ rất thấp để tạo nên năng suất cao so với nhiều cây trồng khác. Ở đất rất nghèo lân bón phân lân làm tăng năng suất tăng hàm lượng tinh bột trong củ. Kali là nguyên tố đa lượng quan trọng nhất đối với cây sắn vì có tác dụng vận chuyển các chất tổng hợp được từ thân lá về rễ củ. Thiếu kali cây sẽ bé đi lá gìa vàng và rìa lá gần đầu lá có màu nâu Lượng phân bón sử dụng cho sắn Phân bón cho sắn có thể điều chỉnh theo từng mức thâm canh. Tuy nhiên tỷ lệ phân bón N P K thích hợp cho sắn nên páp dụng 1 0 5 1. Lượng phân bón cho 1 ha như sau Bảng 3 Liều lượng phân bón áp dụng cho sắn Mức thâm canh Đạm kg ha Lân kg ha Kali kg ha N Urê P2O5 Lân super K2O KCl Mức thâm canh trung bình 80 174 40 235 80 134 Mức thâm canh cao 160 347 80 470 160 268 . Thời kỳ bón phân cách bón. Bón lót toàn bộ phân hữu cơ toàn bộ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.